27 000 nya jobb inom handeln

27 000 nya jobb inom handeln

Handeln är kanske den bransch som förändras allra snabbast just nu. Dels på grund av e-handelns tillväxt. Dels går automatiseringen snabbare här än i många andra branscher. Bara automatiseringen kommer leda till 27 000 nya tjänster, främst inom it och teknik de närmaste åren, spår Unionen.

”Handeln är på väg att bli en teknik- och it-intensiv bransch”, säger Unionens chefsekonom Katarina Lundahl.

Handeln har påverkats mycket av corona-pandemin, där vissa delar har haft det riktigt tufft, medan andra delar, som bygghandeln, sålt som aldrig förr. Tillväxten i e-handeln var i det närmaste exceptionell 2020, då den växte med 40 procent jämfört med 2019, enligt e-barometern. Allra störst ökning stod dagligvaror för, med sina 95 procent. Men redan innan pandemin var det här en bransch i förändring.

– Förändringstrycket ökade ytterligare när pandemin slog till. Konsumentbeteenden har ändrats kraftigt, exempelvis har många pensionärer börjat handla mat på nätet, och frågan är om vi någonsin kommer att gå tillbaka till hur det var för ett år sedan, säger Unionens chefsekonom Katarina Lundahl.

En spaning är att enklare inköp, som apoteksvaror där man inte behöver rådgivning, kan man lika gärna fortsätta göra på nätet. Istället kommer fysiska butiker med personal bli en typ av lyx, där servicen också kostar lite extra. Vi går till butiker som en typ av nöje eller njutning.

– Det görs också experiment med helautomatiserade butiker, som är obemannade. Fördelen är att de är billigare att driva och kan ha öppet dygnet runt, säger Katarina Lundahl.

Lägg därtill att den globala konkurrensen har ökat, med företag som Zalando och Amazon.

Utöver allt det här så har automatiseringen accelererat sedan pandemin slog till – vilket förenklat innebär att färre personer kan göra samma jobb som innan. Enligt Unionens scenariomodell /länk till förklaring av fathem/, kommer en femtedel av handelstjänstemännens arbetsuppgifter att automatiseras de närmaste fem åren. Exempelvis riskerar antalet inköpare och ordersamordnare att minska, detsamma gäller ekonomiassistenter och kundtjänstmedarbetare.

– Handeln är inne i en jättetransformation, och är på väg att bli en teknik- och it-intensiv bransch, säger Katarina Lundahl.

Ja, det blir inte nödvändigtvis färre jobb inom handeln, men andra typer av jobb. Genom att använda ny teknik och jobba annorlunda jämfört med idag så kommer 27 000 nya jobb skapas inom handeln de närmast fem åren, spår Unionen. Samtidigt försvinner jobb när programvaran tar över arbetsuppgifter. Därutöver påverkas jobben av att e-handeln växer, samtidigt som butiker slår igen.

– Det är framförallt högkvalificerade jobb som skapas. Så för vissa tjänstemän krävs det kompetensutveckling, för andra ren omskolning för att stanna i branschen.
Även på arbetarsidan försvinner det jobb inom handeln, som kassapersonal och lagerarbetare.

– På tjänstemannasidan ersätts många av dagens jobb med nya högkvalificerade tjänster, men en sådan växling är inte lika självklar på arbetarsidan, säger Katarina Lundahl.

Det viktiga för alla som jobbar inom handeln är att vara medveten om de skiften som pågår.

– Arbetsgivare behöver ha en plan för kompetensutveckling, för att täcka sina behov. Och som anställd är det bra att hänga med och uppdatera sin kompetens vartefter branschen förflyttar sig, tipsar Katarina Lundahl.

Källa: unionenopinion.se

Största chatten är knäckt av polis – används av kriminella السابق

Största chatten är knäckt av polis – används av kriminella

Peter Hultqvist: "Moderaterna sållar sig till SD:s stormtrupper" التالي

Peter Hultqvist: "Moderaterna sållar sig till SD:s stormtrupper"

شاركنا تعليقك