Aktivisten Elin Ersson vill få sitt fall prövat i Högsta domstolen

Aktivisten Elin Ersson vill få sitt fall prövat i Högsta domstolen
I juli 2018 blev Elin Ersson, 23, riksbekant då hon hindrade ett flygplan på Landvetter från att starta.

Syftet var att hindra en avvisning. Hon dömdes senare men hoppas nu att Högsta domstolen ska frikänna henne.

Elin Ersson dömdes i Göteborgs tingsrätt till dagsböter för brott mot luftfartslagen.

Hon överklagade till hovrätten, som fastställde tingsrättens dom.

Nu har hon vänt sig till Högsta domstolen, i hopp om i första hand ett frikännande, i andra hand nedsatt straff.

Högsta domstolen tar bara upp fall som kan vara prejudicerande; de flesta som söker prövningstillstånd där får nej.

Elin Erssons advokat menar dock att det är viktigt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas.

Tre grunder

Det finns, menar advokaten, tre grunder för att åtalet bör ogillas.

Det första är att planet inte hade börjat rulla och därmed inte var ”under flygning”.

Enligt advokaten finns därför inte förutsättningar för att tillämpa regeln om luftfartsbrott.

Den andra grunden är att Elin Ersson inte anser sig ha brutit mot någonting som befälhavaren bestämt om ordningen ombord på planet.

Slutligen menar hon att hon inte haft uppsåt att begå brott och inte hade kunnat förutse den tolkning av lagen som åklagaren och domstolarna gjort.

SVT.se

Här är S bud om migrationspolitiken – säger ja till riktmärke السابق

Här är S bud om migrationspolitiken – säger ja till riktmärke

السويد.. أفضل دولة للنساء التالي

السويد.. أفضل دولة للنساء

شاركنا تعليقك