Forskare: Stäng Systembolaget på lördagar och dra in serveringstillstånd

Alkohol ökar risken att få coronaviruset

Alkohol ökar risken att få coronaviruset
“ Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet. DEBATT DEBATT. Coronapandemin har haft en enorm inverkan på samhällen över hela världen. Vad som inte uppmärksammats i någon större utsträckning är alkoholens stora roll för spridningen av coronaviruset, mellan människor och över samhällen, och hur den har påverkat pandemins medicinska, sociala och ekonomiska effekter.

Vi är svenska medlemmar i en internationell forskargrupp som gjort en sammanställning av publicerad forskning om alkoholens betydelse för coronapandemin och covid-19.

Vi finner här att alkoholkonsumtion spelar en skadlig roll på två sätt. Dels försämras immunförsvaret vilket ökar risken för att drabbas av covid-19-infektion och ökar risken för en svår infektion.

Därtill ökar risken för andra sjukdomar som förvärrar symtomen av covid-19. Dels leder alkohol till en ökad spridning av coronaviruset genom att det minskar sociala hämningar och försämrar omdömet.

I båda fallen ses sämre förmåga att hålla avstånd, användning av munskydd och handhygien.

Isolering, tristess, stress och depression under pandemin kan förvärras av alkoholkonsumtion.

Samma faktorer kan också leda till ökad alkoholkonsumtion. Alkoholorsakat våld mot närstående har ökat i många länder under pandemin, även i Sverige där orosanmälningar om barn som far illa beroende på vårdnadshavares problem, bland annat beroende, omsorgssvikt eller försummelse, har ökat.

Alkohol är även under pandemifria omständigheter en stor belastning på hälso- och sjukvården.

Kraftfulla alkoholpolitiska åtgärder kan dock minska trycket på vården. Detta ter sig just nu som mer angeläget än någonsin. Det finns en rad insatser som snabbt kan ge effekt under extrema pandemiförhållanden:

* Stäng Systembolaget på lördagar och gör uppehåll med hemleveranser. 
Dra in serveringstillstånd för verksamheter med hög risk som barer, nattklubbar och restauranger.
Dra in serveringstillstånd på idrottsarenor och större publika arrangemang.
Förbjud alkoholkonsumtion på offentliga platser som i parker och på stränder.

Därtill bör myndigheterna inom hälsoområdet aktivt rekommendera personer som tillhör olika riskgrupper (till exempel äldre, överviktiga, diabetiker, rökare, personer med luftvägssjukdomar, hjärt-kärlsjukdomar eller cancer) att antingen helt undvika alkohol eller dricka minimalt.

Med tanke på den starka kopplingen mellan alkohol och covid-19 bör alkoholpolitiska åtgärder upprätthållas eller stärkas under pandemin, inte försvagas. På sikt är den kraftfullaste åtgärden att höja alkoholskatter.

Höjda alkoholskatter och minimipriser i synnerhet kan bidra till att begränsa smittspridningen och minska belastningen i hälso- och sjukvården.

Alkoholskatter har den stora fördelen att de både kan minska skadligt drickande och samtidigt bidra till ökade statsintäkter.

Regeringen föreslog för en tid sedan en höjning av punktskatterna på alkohol och tobak från 2023 men motiverade detta främst för att finansiera försvaret. Vi menar att det är hög tid att börja använda alkoholpriserna mer strategiskt för att förebygga alkoholskador.

Vi befinner oss nu i ett mycket allvarligt läge, där sjukvården arbetar under ett orimligt starkt tryck för att rädda liv och hälsa för tusentals svenskar som drabbats av covid-19. Riksdagen har snabbt antagit en pandemilag, vilket är utmärkt.

Den borde nu också med samma skyndsamhet tillfälligt höja alkoholskatterna och begränsa tillgängligheten till alkohol. 

Frida Dangardt, barnfysiolog, docent, Sahlgrenska akademin Göteborg
Sven Andréasson, alkoholläkare, professor i socialmedicin, Karolinska institutet Stockholm

Källa: Aftonbladet.se

Alkohol ökar risken att få coronaviruset السابق

Alkohol ökar risken att få coronaviruset

السجن مدى الحياة للمتهم الرئيسي في قتل سياسي ألماني مرحب باللاجئين التالي

السجن مدى الحياة للمتهم الرئيسي في قتل سياسي ألماني مرحب باللاجئين

شاركنا تعليقك