Anders Ygeman: Ska gå dubbelt så snabbt att bygga ut elnäten

Anders Ygeman: Ska gå dubbelt så snabbt att bygga ut elnäten

De jättelika serverhallar som stora techbolag som Google, Microsoft och Amazon planerar i Sverige kräver så mycket el att det riskerar att leda till en överbelastning av elnätet i delar av Sverige. Det visar en ny rapport från Elmarknadsinspektionen.

Enligt Lars Nordström, professor i elkraft på KTH, kan det eftersatta elnätet göra att vi riskerar gå miste om stora etableringar.

– Oron ligger väl i att vi kanske missar möjligheten att erbjuda den här typen av etableringar i Sverige eftersom vi inte hinner, eller kan eller möjligen vill, det handlar ju om en prioritering, förstärka elnätet tillräckligt snabbt.

För det är ju tyvärr snabbare ryck i den digitala branschen än i infrastruktur och el, säger Lars Nordström.

Problemet är inte själva produktionen av el som Sverige har ett överskott på, utan det är kapaciteten i elnätet som inte klarar trycket.

Enligt Aftonbladet väntas vissa av de här serverhallarna dra 500 megawatt, nästan dubbelt så mycket el som hela Uppsala förbrukar.

Uppsala, pekas tillsammans med Stockholm, Malmö och Västerås ut som städer i kraftigt behov av att förstärka och bygga ut elnätet enligt Elmarknadsinspektionens rapport.

Resursbristen kan också påverka utbyggnaden av nya bostadsområden.

Som svar på uppgifterna säger energiminister Anders Ygeman att stamnätsutbyggnaden ska tredubblas de närmaste åren.

– Men vi måste också gör att det här går snabbare för det tar i dag alldeles för lång tid att bygga nya elledningar i Sverige och därför kommer jag inom kort lägga nya förslag inom kort som kraftigt kommer kapa tiden det tar att bygga elnät.

För vissa viktiga elnätsledningar kommer vi kapa två år i byggtiden och för andra viktiga elnätsutbyggnaden kommer vi halvera byggtiden.

SverigesRadio.se

مبادرة أممية جديدة لتمكين المراهقات والشابات في أفريقيا جنوب الصحراء السابق

مبادرة أممية جديدة لتمكين المراهقات والشابات في أفريقيا جنوب الصحراء

Förhöjd självmordsrisk hos äldre immigranter التالي

Förhöjd självmordsrisk hos äldre immigranter

شاركنا تعليقك