Anklaga inte alla muslimer, säger S – och skyller på alla religioner

Anklaga inte alla muslimer, säger S – och skyller på alla religioner
DN 10/11 2020. Med en kombination av vildsint retorik och inkompetent praktik skjuter socialdemokratiska ministrar sin regeringskompetens i sank. UTVALD LÄSNING I DIN MEJLBOX DN:s chefredaktör Peter Wolodarski väljer ut veckans mest läsvärda artiklar.

Det är ett märkligt utspel som inrikesminister Mikael Damberg (S) och justitieminister Morgan Johansson (S) står för på DN Debatt (9/11). Statsråden slår sig för bröstet för åtgärder mot terrorism som i praktiken lämnat ett högst marginellt bidrag till att hindra radikalisering och terrorsympatier.

”Ett nationellt Center mot våldsbejakande extremism har inrättats i syfte att förstärka det förebyggande arbetet”, skriver de exempelvis. Utan att nämna att den verksamhet som därefter gjordes om till detta center letts av personer utan adekvata kvalifikationer. Under sina första år – då rekryteringen av svenska IS-sympatisörer var som mest intensiv – åstadkom det en telefonlinje som få kände till.

De som ändå ringde kopplades på grund av tekniska problem till en telefonsvarare – och de som slutligen svarade på samtalen som kom fram besatt förvisso ”interkulturell kompetens”, men de kunde inte ge svar om våldsbejakande extremism.

Samma regering har efter fem år, två utredningar och många stolta deklarationer ännu inte satt stopp för att staten med årligen tillskjutna bidragspengar aktivt stöder föreningsliv där terrorsympatier uttrycks, och som Säpo varnat för som miljöer där radikalisering kan ske.

Kombinationen av yvigt tuffhetsposerande retorik och illa genomtänkta förslag präglar också det senaste utspelet. I ljuset av att terrorism hamnat på agendan efter tre uppmärksammade attentat på den europeiska kontinenten vill Socialdemokraterna nu förbjuda alla religiösa friskolor och ”reformera friskolesystemet i grunden”.

Kombinationen av yvigt tuffhetsposerande retorik och illa genomtänkta förslag präglar också det senaste utspelet.

Att skolor kunnat startas och drivas med huvudmän kopplade till islamistisk extremism och med personal som återvänt från att ha stridit med IS ska förstås inte kunna ske. Skolinspektionen stängde på måndagen av liknande skäl Nya kastets skola i Gävle, så det kan göras redan med nuvarande regelverk.

Reglerna mot olämpliga ägare behöver skärpas ytterligare. Något som hade varit lättare om inte förra mandatperioden helt ägnats åt ett ogenomtänkt förslag om vinstreglering, snarare än behovet av robusta krav på kvalitet i utbildningen.

Att däremot, som en del i terrorbekämpningen, vilja förbjuda alla religiösa friskolor är en orimlig respons. Det finns anledningar att diskutera skolor med konfessionella inslag och hur dessa ska förenas med en allsidig och icke-diskriminerande undervisning. Men detta har i normalfallet absolut ingenting med terror och extremism att göra.

Ansvarsfulla statsledare har tvärtom gjort en stor och viktig poäng av att inte skuldbelägga alla muslimer för islamistiska terrordåd. Att då i nästa andetag jämställa alla konfessionella skolor, och därmed alla religioner, på grund av samma terrorattentat är lika oansvarigt som det är klumpigt och illa genomtänkt.

Vad är det egentligen som händer på partihögkvarteret på Sveavägen 68? Socialdemokraterna har alltid haft en viss skamlöshet i sin kommunikation.

Skillnaden nu är att denna retorik också verkar ha färgat av sig på den politiska praktiken. Bara häromveckan (DN Debatt 22/10) kom liknande vilda svingar mot arbetskraftsinvandringen, som över lag berikar Sverige och främst fyller bristyrken.

Hantverksskickligheten som med kanslihushöger och gedigna kunskapsunderlag utmärkt tidigare socialdemokratiska regeringsinnehav, tycks inte längre betraktas som något eftersträvansvärt. De senaste socialdemokratiska utspelen ger ett desperat intryck.

DN.se

DN Debatt. ”Stängning av skolor har räddat hundratals från radikalisering” السابق

DN Debatt. ”Stängning av skolor har räddat hundratals från radikalisering”

Omfattande it-attack mot flera stora svenska företag التالي

Omfattande it-attack mot flera stora svenska företag

شاركنا تعليقك