CORONAPANDEMIN

BO: Europa ser Sverige som föredöme för barn

BO: Europa ser Sverige som föredöme för barn
Många har ifrågasatt eller kritiserat Sveriges sätt att hantera coronapandemin. Inom ett område ses Sverige dock som ett land som lyckats väl - nämligen när det gäller barnen, då förskola och grundskola inte stängts och att barn inte isolerats lika mycket som i andra länder.

– Jag tror att om skolan varit stängd hade vi haft en mängd barn som suttit hemma och känt sig oroliga. Så jag tror att vi på många sätt faktiskt har hindrat barn att hamna i psykisk ohälsa, genom att ha öppet, säger Anna Stjelke, rektor vid Eriksdalsskolan i Stockholm.

I många europeiska länder har förskolor och grundskolor vid något tillfälle under pandemin varit stängda. Något som lett till en rad problem för barn, som till exempel isolering, oro och större risk för våld i hemmet.

Det framgår i en undersökning som gjorts av Europeiska nätverket för barnombudsmän och Unicef, och där 23 barnombudsmän från olika länder svarat på frågor.

– Skolan är en viktigt plats, inte minst för barn som är i utsatta situationer där skolan kan vara ett andrum från annat som är svårt och jobbigt i barnens liv, säger Elisabeth Dahlin, barnombudsman i Sverige.

– Skolan är också ett ställe där barn kan möta trygga vuxna som kan se vilka barn som behöver stöd och hjälp. Så det är inte bara undervisning; skolan är så mycket mer.

I undersökningen beskriver barnombudsmännen att de märkt att mobbning över internet ökat i takt med att barn tillbringar mer tid där, att distansutbildning kan vara svårt för familjer som saknar digital utrustning eller möjlighet att hjälpa till med skolarbetet hemma och att barn går hungriga när det inte serveras skolmat.

– Det är ju en helt annan bild än den vi ser i Sverige, där barn ändå kunnat gå till skolan, kunnat möta trygga vuxna och ha ett mer normalt liv än många andra barn i Europa, säger Elisabeth Dahlin.

Bilden som de europeiska barnombudsmännen ger stämmer också överens med en studie som gjorts vid Karolinska Institutet, som visar att svenska barn påverkats betydligt mindre än barn i andra länder.

Att Sverige sticker ut och har valt en egen väg när det gäller restriktioner under coronapandemin skapar frågor bland barnombudsmän i andra länder, inte minst när det gäller just skolan.

– Man frågar om lärarna verkligen vill jobba i skolan och om föräldrarna skickar iväg sina barn till skolan. Det finns en stor nyfikenhet kring hur vi har hanterat barnens skolgång i Sverige och det tycker jag är väldigt positivt, säger Elisabeth Dahlin.
 
Sveriges Radio

Muslimsk skola har haft könsseparerad undervisning i 22 år السابق

Muslimsk skola har haft könsseparerad undervisning i 22 år

السويد.. الأكثر ابتكارا التالي

السويد.. الأكثر ابتكارا

شاركنا تعليقك