Bawar Ismail: Låt inte unga rånare gå fria

Bawar Ismail: Låt inte unga rånare gå fria
LedarePersonrån ökar i Göteborg och i resten av landet. Samtidigt är det svårt att frihetsberöva unga personer misstänkta för rån. Är det verkligen rimligt? Det här är en text från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

Coronakris och social distansering tycks inte ha stoppat rånvågen som skakat Göteborg och övriga landet under senare år, tvärtom. I GP:s kartläggning framgår att personrånen ökat i Göteborg, jämfört med förra året. Bara under en helg i juli anmäldes 17 fall av personrån.

Enligt polisen har 458 personrån hittills anmälts i år i staden, vilket är en ökning med 12 procent jämfört med året innan. Andra Långgatan och Järntorget tycks vara de vanligaste brottsplatserna, följt av Drottningtorget i centrum och Rymdtorget i Östra Göteborg.

Men Göteborg är inget undantag, rånvågen har svept över hela riket. Förra året anmäldes totalt 9040 rån nationellt, enligt Brottsförebyggande rådet (Brå). Det är en ökning med fyra procent jämfört med 2018. I den senaste nationella trygghetsundersökningen framgår dessutom att 1,4 procent av befolkningen blivit utsatta för personrån. Det följer de senaste årens uppgående trend från 2014 års nivå på 0,6 procent.

De flesta gärningsmän som begår rån är ungdomar, något som försvårar polisens arbete och utredningar. En person under 18 år kan nämligen bara häktas om han är misstänkt på synnerliga skäl, frihetsberövande ska alltså endast användas som en sista utväg om inga andra alternativ finns. I praktiken innebär det att unga misstänkta kan släppas fria, begå nya rån på gatan och sedan gripas igen.

Vilket lysande system! Råna någon idag, häng med polarna imorgon som om inget har hänt, återupprepa.

Så får det inte lov att vara. Det måste bli enklare att frihetsberöva unga brottslingar om de begått något så allvarligt som rån. Dels för att polisen ska ha goda möjligheter att utreda brott, dels för att stoppa eventuella brottsserier om risken är stor att gärningsmannen begår nya brottsliga gärningar i det fria.

Men hårdare tag löser inga problem, brukar svaret låta från vänsterkanten. Bättre vore det med förebyggande arbete och sociala insatser. Det är dock en konstruerad motsättning.

Förebyggande insatser för att upptäcka och stödja ungdomar i riskgrupper är inte underordnat polisiära insatser. Att polisen, socialtjänst, skolan och andra viktiga samhällsinstanser samverkar är bra och ska självklart utvecklas.

I grunden handlar det om att samhället sätter gränser. Vad sänder det för signaler till unga lagöverträdare när de inte behöver sitta i häktet i något dygn, trots att de är misstänkta för att med hot och våld ha rånat folk på deras mobiler, kläder och plånböcker? Det avslöjar ett samhälle som inte tål att markera mot deras allvarliga illgärningar.

Så kan vi givetvis inte ha det om rånvågen ska stoppas.

Gp.se

From changing lives to preaching at iPads: How clergy are coping with the new normal السابق

From changing lives to preaching at iPads: How clergy are coping with the new normal

M KU-anmäler regeringen – kräver hårdare tag mot inbrott التالي

M KU-anmäler regeringen – kräver hårdare tag mot inbrott

شاركنا تعليقك