Billigare och snabbare virustest utvecklat av svenska forskare

Billigare och snabbare virustest utvecklat av svenska forskare
Svenska forskare har tagit fram ett snabbtest för att upptäcka om en person är smittad av coronaviruset.

– Eftersom metoden är både enklare och billigare, så skulle man kunna sätta upp covid-19-tester under mycket enklare förutsättningar, och det skulle också vara väldigt passande för återkommande test, säger Björn Reinius, forskningsledare vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik på Karolinska Institutet.

Hur snabbt går det att få ett provsvar med den här metoden?

– Om man räknar från att det kommer in ett prov till vår diagnostik, så tar det ungefär två och en halv timme att göra alla steg tills att man får provsvaret.

Forskarna började arbetet med att ta fram ett enklare test tidigt under pandemin, och i slutet av april var metoden färdig. Nu har den granskats och publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nature Communications.

Med hjälp av den nya testmetoden kan man hoppa över steg i de vanliga PCR-testerna. Det minskar enligt Björn Reinius logistiken, och testerna är dessutom inte beroende av de dyra reagenskit som snabbt blev en bristvara i våras.

– I konventionell diagnostik renas först virusmaterialet ut från patientprovet, innan den diagnostiska reaktionen kan ske, och det är ett krävande steg.

I vår metod samlar vi i stället upp patientprovet i en provtagningsvätska som är direkt kompatibel med PCR-reaktionen och som inte hämmar den, säger Björn Reinius.

Testmetodens tillförlitlighet har utvärderats genom att jämföra med traditionell diagnostik av runt 600 prover.

– I den jämförelsen var samstämmigheten mellan vår och den metoden 98 procent, om man slår samman positiva och negativa resultat, säger Björn Reinius.

Intresset för metoden har varit stort från hela världen. Behoven av en bred testning under en extraordinär situation som en pandemi har visat att det krävas andra testmetoder, enligt Björn Reinius.

– Man kan inte förvänta sig att det enorma flöde av prover som krävs, om man vill göra en bred provtagning, kan hanteras av befintlig diagnostik, utan man måste vara öppen för alternativa vägar.

sverigesradio.se

Deadline nära – kan leda till regeringens fall السابق

Deadline nära – kan leda till regeringens fall

Dansk sharia-skilsmässa väcker starka känslor التالي

Dansk sharia-skilsmässa väcker starka känslor

شاركنا تعليقك