DN Debatt. ”Stängning av skolor har räddat hundratals från radikalisering”

DN Debatt. ”Stängning av skolor har räddat hundratals från radikalisering”
DN DEBATT 9/11. Mikael Damberg (S) och Morgan Johansson (S): Ett intensivt arbete från Säkerhetspolisen har lett till att fem utbildningar har stängts. Hundratals elever har räddats undan dessa radikaliseringsmiljöer. Mer behöver dock göras. Vi socialdemokrater vill därför förbjuda religiösa friskolor och vi vill reformera friskolesystemet i grunden.

Sveriges regering fördömer de islamistiska terrordåd som nyligen drabbat Frankrike och Österrike. Statsministern har uttryckt Sveriges solidaritet med våra europeiska vänner. Ytterst riktar sig dåden mot våra demokratiska värderingar, med syftet att skada det öppna samhället och driva på den polarisering som extremismen får näring av. Men Europa kommer varken att gå i den fällan eller ge vika för terrorister.

Tryck- och yttrandefrihet är demokratins grundpelare, och det innefattar rätten att kritisera och ifrågasätta religiösa uppfattningar. Den som med våld angriper andra människor är demokratins och det sekulära samhällets fiende. Sådana angrepp kan vi aldrig acceptera. Demokratin måste försvaras.

Många omständigheter kring de senaste terrordåden är ännu oklara. Regeringen följer händelseutvecklingen noga. Polismyndigheten och Säkerhetspolisen uppdaterar löpande sina lägesbedömningar och arbetar för att förhindra att liknande dåd ska ske i Sverige.

Franska, österrikiska och judiska intressen och platser i Sverige har under de senaste dagarna fått förstärkt skydd. Hotet är gemensamt för stora delar av världen. Vi har i närtid sett terrordåd från såväl våldsbejakande islamister som högerextremister i flera europeiska och västerländska länder, och vi vet av egen erfarenhet att detta kan ske också i Sverige.

Personer som Säkerhetspolisen bedömer som hot mot Sveriges säkerhet har fått driva skola, och det har till och med förekommit att IS-återvändare har fått anställning på skolor.

I terrorattentatet på Drottninggatan våren 2017 miste fem människor livet och många fler skadades. Säkerhets­polisen konstaterar att de våldsbejakande extremistiska miljöerna växer i Sverige. Hoten kommer främst från våldsbejakande islamister och högerextrema, en bild som känns igen från många andra länder.

Vi kan inte skydda oss mot allt, men vi ska göra allt vi kan för att skydda oss. Vi har alla ett ansvar att stå upp mot radikalisering och extremism – i samhället, i föreningslivet, i trossamfund och inte minst på nätet.

Arbetet med att stärka Sveriges beredskap och bekämpande av terrorism har pågått i flera år. En lång rad åtgärder har vidtagits sedan regeringen tillträdde 2014 och kontraterrorförmågan har stärkts betydligt. Nya brott har införts bland annat vad gäller samröre med terroristorganisationer, terrorismresor och att utbilda sig för terrorism.

Straffansvaret för finansiering av terrorism har utvidgats. Den utredning som sett över hela den straffrättsliga terrorism­lagstiftningen har föreslagit en rad straffskärpningar som regeringen nu bereder. En översyn av grundlagen pågår för att kunna kriminalisera deltagande i terroristorganisationer.

I dag kan polis och säkerhetspolis dela med sig av vissa sekretessbelagda uppgifter till skolor om det exempelvis kan motverka terrorism och att personer med kopplingar till våldsbejakande extremism agerar inom skolan.

Men eftersom fristående skolor inte omfattas av offentlighetsprincipen gäller dessa regler i dag bara kommunala skolor. Så kan vi inte ha det.

Vi har förbättrat Säkerhetspolisens tillgång till underrättelseinformation från signalspaning och underlättat polisens tillgång till kamerabevakning.

Vi har genomfört förändringar i offentlighets- och sekretesslagen som förbättrat informationsutbytet mellan Säkerhetspolisen, Polismyndigheten och socialtjänsten i syfte att förebygga och avslöja terrorbrott.

Det senaste året har regeringen också fattat flera beslut om att utvisa personer som utgjort säkerhetshot mot Sverige.

Terrorhotet mot Sverige är fortsatt förhöjt. Därför genomförs ett omfattande arbete för att förebygga våldsbejakande extremism och motverka terroristbrottslighet.

Mycket har gjorts och mycket annat är på väg att genomföras. Säkerhetspolisens anslag har ökat med drygt 50 procent sedan 2014 och vi har en välutbildad och välutrustad poliskår som nu växer kraftigt.

Polismyndigheten och Säkerhetspolisen har också fått i uppdrag att intensifiera sitt samarbete mot terrorism och extremism. Sedan i våras har möjligheten införts att avlyssna krypterad kommunikation som grovt kriminella och terrorister ofta använder sig av.

Ett nationellt Center mot våldsbejakande extremism har inrättats i syfte att förstärka det förebyggande arbetet. Centret ger behovsanpassat stöd till kommuner och yrkesverksamma, tar fram kunskapsöversikter om vålds­bejakande extremism och har förstärkt samarbetet mellan berörda myndigheter.

Det har blivit enklare för Säkerhetspolisen, militära underrättelsetjänsten Must och FRA att dela information med varandra. Ytterligare åtgärder kommer att presenteras inom kort.

Den svenska skolan måste vara en plats där våra demokratiska värderingar värnas och extremistiska ideologier bekämpas. Det marknadsliberala skolsystemet har fått mycket stora och negativa konsekvenser.

Personer som Säkerhetspolisen bedömer som hot mot Sveriges säkerhet har fått driva skola, och det har till och med förekommit att IS-återvändare har fått anställning på skolor. I dag kan polis och säkerhetspolis dela med sig av vissa sekretessbelagda uppgifter till skolor om det exempelvis kan motverka terrorism och att personer med kopplingar till våldsbejakande extremism agerar inom skolan.

Men eftersom fristående skolor inte omfattas av offentlighetsprincipen gäller dessa regler i dag bara kommunala skolor. Så kan vi inte ha det.

Svensk skola ska inte vara en tummelplats för extremism och radikalisering.

Regeringen har därför lagt flera förslag om att göra det enklare att stänga vissa skolor och åstadkomma en bättre kontroll av den som vill driva skola. Svensk skola ska inte vara en tummelplats för extremism och radikalisering.

Ett intensivt arbete från Säkerhetspolisens sida har bidragit till att fem utbildningsverksamheter har stängts ned. Hundratals elever har därmed räddats undan de här radikaliseringsmiljöerna. Stängningarna har dessutom undandragit tiotals miljoner kronor i omsättning från verksamheterna och deras huvudmän. Mer behöver dock göras.

Vi socialdemokrater driver därför förslaget att förbjuda religiösa friskolor och vi vill reformera friskolesystemet i grunden.

Sverige kommer aldrig att göra avkall på de principer och värderingar som gör vårt land fritt, öppet, demokratiskt och tolerant. Det spelar ingen roll hur hårt dessa fundament prövas. De kommer att stå pall. Extremism och radikalisering ska bekämpas och motarbetas överallt och på alla nivåer.

DN.se

DN Debatt. ”Stängning av skolor har räddat hundratals från radikalisering” السابق

DN Debatt. ”Stängning av skolor har räddat hundratals från radikalisering”

Omfattande it-attack mot flera stora svenska företag التالي

Omfattande it-attack mot flera stora svenska företag

شاركنا تعليقك