Debatt - REPLIK

Därför kommer inte en legalisering knäcka gängen

Därför kommer inte en legalisering knäcka gängen
När internationella drogkartellers vinstflöde minskar, på grund av sämre avans på cannabis, ökar i stället produktion och smuggling av heroin, kokain och metamfetamin. Effekten riskerar att bli mer av allt, skriver Lennart Karlsson från Narkotikapolisföreningen. Debatt Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

REPLIK. I debattartikeln ”Legalisering är ett måste för att bekämpa gängen” föreslår debattörerna legalisering och reglering av cannabis som en lösning för det pågående våldet och skjutningarna i kriminella miljöer.

Liknande förslag har i olika sammanhang framförts av en rad andra debattörer. Problemet med dessa förslag är, förutom de uppenbart negativa konsekvenserna ur ett folkhälsoperspektiv, riskerna för våldsökning snarare än en minskning. 

De kriminella grupperingar som är involverade i narkotikaförsäljningen tillhandahåller all typ av narkotika. Även om cannabis är vanligast så utgör även en betydande del av försäljningen preparat som kokain, narkotikaklassade läkemedel och på senare tid även amfetamin. 

Det blir alltid en svart marknad

Även om legalisering av cannabis skulle ta en del av marknaden från de kriminella grupperingarna så finns inget skäl att tro att de stillasittande skulle titta på. Det finns alltid utrymme för en svart marknad.

De kriminella grupperingarna kommer inte att följa spelregler för en legal marknad med skatter, avgifter och ålderskontroll. 

De länder/städer som legaliserat eller har en tolerant hållning mot cannabis, har fått se ökade problem med dödligt våld.

En annan uppenbar risk, om vinstmarginalerna på grund av legaliserad cannabis skulle minska, är överväxling till andra preparat.

När internationella drogkartellers vinstflöde minskar, på grund av sämre avans på cannabis, ökar i stället produktion och smuggling av heroin, kokain och metamfetamin. Effekten riskerar att bli mer av allt. 

Skjutningarna har även andra orsaker

Även om stor del av konflikterna kan kopplas till narkotika så är grundorsakerna till skjutvapenvåldet betydligt mer komplicerade.

I en rapport från Brottsförebyggande rådet, ”Skjutningar i kriminella miljöer – en intervjustudie”, pekar rapportförfattarna på en rad omständigheter som påverkar förekomsten av skjutningar. Narkotikamarknader är en del men det handlar även om personliga konflikter. 

Debattörerna hoppas på att en legalisering och reglering av cannabis ska frigöra resurser för att enklare kunna bekämpa den organiserade brottsligheten och det dödliga våldet.

Tyvärr är nog detta ett önsketänkande präglat av förhoppningen om en enkel lösning. Vid en internationell utblick kan man i stället se att många av de länder/städer som legaliserat eller har en tolerant hållning mot cannabis fått se ökade problem med dödligt våld. 

Våldet har ökat i Colorado

Colorado och Denver, som legaliserade 2012, har sedan dess haft en stadig ökning av dödligt våld för att 2018 nå de högsta nivåerna på 14 år.

Poliser i Colorado vittnar om att man efter legaliseringen i stort sett får lägga alla sina narkotikabekämpande resurser till att hantera den våg av illegala odlingar som svepte in bakom den legala marknaden.

I Kalifornien, som fullt ut legaliserade cannabis 2018, är antalet illegala odlingar kopplade till organiserade brottslighet ett allt större problem och så sent som i september detta år skedde en brutal masskjutning på en av dessa odlingar.

Även om det på dessa platser, lika lite som i Sverige, finns glasklara kopplingar mellan narkotikan och det dödliga våldet så tycks ändå förhoppningen om legalisering som lösning på problemet komma på skam.

Flera lösningar måste till

Långsiktigt hållbara lösningar för att minska det dödliga våldet kostar tid och engagemang från hela samhället. Vi måste minska det sociala utanförskapet genom att tillföra resurser till utsatta områden.

Vi behöver förbättra integrationen. Vi behöver bli ännu bättre på samverkan mellan myndigheter. Vi måste lägga mer kraft på förebyggande insatser med fokus på unga för att förhindra nyrekrytering. Vi behöver en fungerande skola. 

En lång lista med flera punkter. 

Legalisering av cannabis är dock garanterat inte en av dessa.
 
Av Lennart Karlsson
Ordförande Svenska narkotikapolisföreningen

expressen.se

مبادرة أممية جديدة لتمكين المراهقات والشابات في أفريقيا جنوب الصحراء السابق

مبادرة أممية جديدة لتمكين المراهقات والشابات في أفريقيا جنوب الصحراء

Förhöjd självmordsrisk hos äldre immigranter التالي

Förhöjd självmordsrisk hos äldre immigranter

شاركنا تعليقك