EU skapar coronakarta – ska underlätta resor

EU skapar coronakarta – ska underlätta resor
Resande ska nu bli enklare inom EU, trots coronarestriktioner. EU-länderna ska göra en mer enhetlig bedömning av smittorisken och alla regioner i unionen ska delas in färgerna rött, orange och grönt.

Hädan efter ska Sverige och de andra EU-länderna göra samma bedömning av smittoläget i unionens olika regioner. På dagens möte här i Luxemburg enades EU-ministrarna om gemensamma kriterier som användas för att dela in hela EU i olika färger beroende på smittorisk.

Hittills har bedömningen skiljt från land till land och olika regionerna har klassats olika i olika länder vilket skapat stor oreda för de som försökt resa under pandemin.

Kartan ska skapas av EU:s smittskyddsmyndighet, ECDC, i Solna. Och de ska utgå från 3 kriterier: antal fall per 100 000 invånare de senaste 14 dagarna, antal test per 100 000 invånare och andel positiva testresultat.

För att en region ska klassas som riskfri och grön ska antalet fall vara färre än 25 fall per 100 000 invånare de senaste två veckorna och andelen positiva fall ska vara under fyra procent.

Men även om det blir en mer enhetlig bedömning av smittoläget så är det upp till varje enskilt land att bestämma vilka åtgärder eller restriktioner som ska införas för att begränsa smittan.

Den svenska ministern Hans Dahlgren (S) betonar att smittbekämpning är nationell kompetens. Och Sverige, som har haft få restriktioner jämfört med de andra EU-länderna, kommer inte behöva införa några även om den gemensamma smittokartan gäller även för Sverige.

– Vi i Sverige behöver inte införa några restriktioner bara för att den här rekommendation görs. Men för dem som har restriktioner är det ju bra om det samordnas så man inte har olika gränser och olika färger på kartorna, olika bestämmelser till höger och vänster.

Utan att man har en någorlunda samordning på de restriktionerna, säger Sveriges EU-minister Hans Dahlgren (S).

Men i texten som Hans Dahlgren och hans kollegor enats om finns ändå några rekommendationer även när det gäller lämpliga restriktioner.

För gröna områden bör man inte införa några reseförbud. Och de som vill införa restriktioner uppmanas kräva karantän eller tester för de som anländer från orangea och röda zoner.

Därtill uppmanades EU-länderna informera varandra om de ska införa restriktioner och det ska ske minst 48 timmar innan de träder i kraft.

SverigesRadio.se

Why overreact to everything that is different? السابق

Why overreact to everything that is different?

الأخبار الكاذبة : التضليل الرقمي هل هو طاعون العصر ؟ التالي

الأخبار الكاذبة : التضليل الرقمي هل هو طاعون العصر ؟

شاركنا تعليقك