FN uppmanar alla världens länder att hålla skolorna öppna

FN uppmanar alla världens länder att hålla skolorna öppna
Pandemin har lett till den största störning av utbildningsväsendet världen skådat. Om inte skolorna öppnar står världen inför en ”generationskatastrof”, säger FN:s generalsekreterare i ett uttalande.

I mitten av juli höll 160 länder i världen skolor stängda på grund av den pågående pandemin. Fler än en miljard barn gick miste om skolgång. 

– Covid-19 pandemin har inneburit den största störningen av utbildning någonsin, säger FN:s generalsekreterare António Guterres i ett videomeddelande. 
Meddelandet publicerades den 4 augusti samtidigt som FN lanserade kampanjen ”Rädda vår framtid”, för att uppmuntra alla världens länder att öppna skolorna. Generalsekreteraren konstaterar att redan innan pandemin förövades fler än 250 miljoner barn världen över möjligheten till skolgång. 

I och med att flera länder valt att stänga skolorna under pandemin har minst 40 miljoner barn i förskoleåldern också gått miste om det viktiga förberedande året före förstaklass, enligt António Guterres. De stängda skolorna har även slagit hårt mot kvinnor världen över som fått ta hand om hemmasittande barn. 

I långt ifrån alla länder finns förutsättningar för att bedriva undervisning på distans, på grund av dålig infrastruktur, avsaknad av internet eller elektricitet och brist på de verktyg som krävs. 

– Elever med funktionsnedsättningar, minoritetsfolk, marginaliserade samhällen och familjer på flykt är de som främst riskerar att hamna efter. De som har möjlighet till distansundervisning är beroende av levnadsvillkoren, som en rättvis fördelning av hushållssysslor, säger António Guterres. 

FN:s generalsekreterare menar att världens länder står inför en generationskatastrof som skulle kunna innebära att vi slösar bort potential och riskerar att underminera årtionden av utveckling, vilket kommer förstärka den redan djupt rotade ojämlikhet som råder i världen. Han varnar även för de sekundära effekter stängda skolor kan få på undernäring, barnäktenskap och jämställdhet. 

António Guterres uppmanar världens länder att öppna alla skolor, prioritera utbildning i de finansiella åtgärdsplanerna för pandemin, utgå från alla de barn som är svårast att nå och utveckla utbildningssektorn med allt vad digitala verktyg och utbildning i hållbarhet heter. 

omvarlden.se

تطورات كورونا السابق

تطورات كورونا

مدن سويدية في الصدارة التالي

مدن سويدية في الصدارة

شاركنا تعليقك