Prestanda för sociala medieplattformar under juli månad

COVID-19

Färre än hundra personer intensivvårdas

Färre än hundra personer intensivvårdas
För första gången sedan den stora ökningen av intensivvårdspatienter med covid-19 så är det idag färre än 100 patienter som vårdas inom intensivvården för sjukdomen i Sverige.

– Det betyder att vi fortfarande ser en successiv minskning och det är väldigt glädjande och positivt inte minst för de som drabbas men också för sjukvården i sig.

Vi har inte milstolpar eller målsättningar på det sättet utan det vi vill se är en minskning och att vi så småningom ska komma ner till noll patienter, säger Johanna Sandwall som är krisberedskapschef på Socialstyrelsen.

Enligt de senaste siffrorna är det idag 92 patienter som vårdas för covid-19 på IVA i Sverige. När det var som flest i våras var det över 500. Men det är samtidigt skillnader mellan regionerna, säger Johanna Sandwall.

– Vi ser en variation i hur belastad man är i intensivvården generellt. Det är inte så att det i dagsläget är fullt någonstans och helt utan patienter någon annanstans men vi har haft en spridning mellan 70 och 20 procent av tillgänglig kapacitet, men då ska man ju komma ihåg att vi gjort en stor utbyggnad av intensivvården och har betydligt fler platser nu än motsvarande sommar ett annat år.

En av de regioner som redovisar en minskning på IVA är Norrbotten som efter utbrottet i Gällivare i juni idag har 5 patienter med covid-19 på IVA, säger regiondirektör Anna-Stina Nordmark.

– Ja, vi har bra kapacitet. Både beträffande vårdplatser och även beträffande intensivvårdsplatser och så har vi också ett erbjudande från Finland att om vi får många smittade där det krävs väldigt mycket intensivvård så kommer de också att kunna erbjuda oss vårdplatser, säger Anna-Stina Nordmark-Nilsson på region Norrbotten.

Sveriges Radio

ألمانيا تلوح بالضغط لتحقيق تضامن أوروبي في توزيع اللاجئين السابق

ألمانيا تلوح بالضغط لتحقيق تضامن أوروبي في توزيع اللاجئين

statistik för Juni 2020 التالي

statistik för Juni 2020

شاركنا تعليقك