Prestanda för sociala medieplattformar under juli månad

Fler söker polisutbildningen – men allt färre tar sig till prövning

Fler söker polisutbildningen – men allt färre tar sig till prövning
Fler än någonsin vill läsa till polis. Hittills har det inkommit drygt 18 400 ansökningar – men bara fyra av tio är behöriga och ännu färre tar sig till prövning. Det visar nya siffror från Rekryteringsmyndigheten.

Nu kan man söka till polisutbildningen året runt och själv välja när man ska göra prövning och börja studera. 

Men av de som tar sig till prövning så är det bara en av fem som får godkänt på alla moment. 

– Att arbeta som polis ställer väldigt stora krav på polisen och vi har inte någon ambition om att sänka kraven, säger Mattias Dejke, nationell samordnare för polisens tillväxt. 

Tillväxt 2024 

Polisen har som mål att bli fler till 2024. Bland Polismyndighetens mål ingår bland annat att attrahera, rekrytera och behålla befintliga medarbetare. 

– I dag ser vi positiva signaler. Allt färre poliser slutar på Polismyndigheten och fler väljer att komma tillbaka. Vi är fler poliser än vad vi någonsin har varit, säger Mattias Dejke till SVT Nyheter. 

I nuläget finns det drygt 20 800 poliser i landet – en historisk toppnotering, enligt Dejke. 

Enligt en undersökning från 2019 utsätts varannan polis för hot och våld. Att polisens arbetsmiljö anses vara farlig har i sin tur gjort att personer tackat nej till utbildningen, erfar SVT Nyheter. 

– Att arbeta som polis är ett tufft jobb och ställer höga krav på våra medarbetare och därför ställer vi höga krav på de som söker, säger Mattias Dejke. 

Högre lön 

Riksdagen har skjutit till extra medel för att bland annat höja polisers löner och därmed yrkets status. 

Under 2019 höjdes polisernas grundlöner med i snitt 5,7 procent vilket är mer än den statliga medelgrundlönen som höjdes med 3,0 procent. Men en polis tjänar i dag i snitt 36200 per månad vilket är 3300 kronor mindre i månaden mot vad en statligt anställd tjänar. 

– Den negativa löneutvecklingen i förhållande till andra statliga anställningar har påverkat. 

Det är många som har lämnat för att de inte får lön i förhållande till sin kompetens, säger Tomas Stjernfeldt, förste vice ordförande vid Polisförbundet. 

Under 2019 slutade 828 poliser, hälften slutade av andra anledningar än pension. 

Tomas Stjernfeldt menar att mer måste göras för att få poliser att stanna i yrket. 

– Många satsningar som har gjorts är positiva men de räcker inte.

Man känner sig inte uppskattad. Det känns inte som det finns någon ambition att utveckla kompetensen och det påverkar på längre sikt om man vill stanna kvar, säger han. 

SVT.se

Svenska turister smiter över norska gränsen på natten السابق

Svenska turister smiter över norska gränsen på natten

أداء الموقع وصفحات التواصل لشهر يونيو 2020 التالي

أداء الموقع وصفحات التواصل لشهر يونيو 2020

شاركنا تعليقك