Flera fall av social dumpning i Kalix: ”Det är mycket illa”

Flera fall av social dumpning i Kalix: ”Det är mycket illa”
Kalix kommun säger sig ha identifierat fyra fall av så kallad social dumpning förra året. Kommunen är en av flera kommuner i Norrbotten som upplever att de blivit utsatta för social dumpning av andra kommuner, oftast av rika tillväxtkommuner.

Social dumpning brukas beskrivas som ett sätt rika tillväxtkommuner kring storstäderna använder för att få människor med behov av stora insatser från samhället att flytta från den egna kommunen och bosätta sig i en annan del av landet och ofta då i glesbygd där bostäderna är billiga.

Kalix har haft problem med social dumpning

Kalix är en av de kommuner i Norrbotten som har erfarenhet av problemet.

– Vi vet att 2019 hade vi fyra fall där personer kom till Kalix inom ramen för social dumpning, säger Kalix kommuns socialchef, Anna-Lena Andersson.

Katarina Burman (V), socialnämndes ordförande i Kalix, säger att detta oftast drabbar mindre kommuner med svag ekonomi.

– Det handlar om människor som har stort behov av social välfärd och omsorg. Man lägger över den kostnaden på mindre kommuner som redan har stora bekymmer med sin ekonomi. Det är mycket illa.

SVT ringde nio kommuner i länet

Även andra Norrbottenskommuner har erfarenhet av problemet. Det visar en rundringning som SVT Norrbotten har gjort.

Av nio uppringda kommuner svarade drygt hälften att de har erfarenhet av social dumpning från andra kommuner någon gång under de senaste fem åren.

Luleå pekas ut som skyldig av andra kommuner

I de flesta fall utpekas rika kommuner runt storstäder i Syd- och Mellansverige som de som ägnar sig åt social dumpning.

Men i ett par fall anser de tillfrågade kommunerna att det även finns fall från andra Norrbottenskommuner, däribland Luleå.

Socialnämndens ordförande i Luleå avvisar dock kritiken.

– Luleå kommun utövar inte social dumpning. Vi styr inte någon att flytta till en annan kommun.

Däremot händer det att personer själva har önskemål om att flytta till en viss kommun. Har de då skaffat sig ett eget boende där så betalar vi hyran den första månaden, säger Bodel Wennerbrandt Sevastik (S), socialnämndens ordförande i Luleå.

SVT.se

Muslimsk skola har haft könsseparerad undervisning i 22 år السابق

Muslimsk skola har haft könsseparerad undervisning i 22 år

السويد.. الأكثر ابتكارا التالي

السويد.. الأكثر ابتكارا

شاركنا تعليقك