Helsingborgs stad och Handelsföreningen ger miljongåva till Campus Helsingborg

Helsingborgs stad och Handelsföreningen ger miljongåva till Campus Helsingborg
För att uppmärksamma att Campus Helsingborg firar 20 år i år överlämnar Helsingborgs stad och Helsingborgs Handelsförening 1,5 miljoner kronor till universitetet. Pengarna ska gå till forskningsområdet logistisk, handel och artificiell intelligens (AI).

Donationen består av 750 000 kronor från respektive part. Medlen ska användas för att anställa en postdoktor under två år.

-  Helsingborgs näringsliv är starkt dominerat av handel och logistik vilket gör att forskning och utveckling inom detta är högaktuellt.

Forskartjänsten kommer att stärka Campus Helsingborgs forskningsplattform inom området och genom tillämpning gagna det lokala näringslivets utveckling, inte minst genom att kunna bidra med spets inom artificiell intelligens, säger Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg.

Helsingborgs stad och Campus Helsingborg, Lunds Universitet, har haft ett framgångsrikt samarbete sen Campus Helsingborg bildades 2000. I mars 2020 upprättades i samma anda ett samverkansavtal som gäller fyra år framåt. Syftet är att utveckla Helsingborg som universitetsstad.

-  I detta samarbete finns tydliga målbilder som bland andra handlar om att stödja strategiska satsningar, utveckla regional samverkan med näringsliv och samhälle, att utveckla Campus fysiska och digitala plattformar för gränsöverskridande samverkan samt att öka tvärvetenskaplig och högkvalitativ utbildning, forskning och innovation.

Jubileumsbidraget går helt i linje med den målbilden, säger Annette Melander Berg, näringslivsdirektör i Helsingborgs stad.

-  Campus innebär att vi har ett av världens 100 främsta universitet i centrala Helsingborg. Tillsammans med närheten till företagen och den starka förankringen av forskningen i det lokala näringslivet gör det platsen unik i Sverige och kanske även i Europa.

Näringslivet genom Handelsföreningen har under lång tid gjort betydande satsningar på forskningen vid Campus och vi ser ett stort värde i att fortsätta att vara med och utveckla verksamheten. Vi är glada att tillsammans med staden kunna bidra även i samband med jubiléet, säger Sven Rosenkvist, Verkställande i Helsingborgs Handelsförening.

-  En bättre present kunde vi inte få. Vi vet att gränsöverskridande samarbeten bidrar till att hitta lösningar på framtidens stora frågor. Detta är ett perfekt exempel på hur Campus Helsingborg kan tillämpa forskning i nära samverkan mellan staden, Handelsföreningen, näringslivet och andra organisationer.

Tillämpningen av artificiell intelligens inom handel och logistik är ett bra exempel på område där vi som universitet har mycket att bidra med, kunskap som nu kommer att fördjupas ytterligare. Ett stort tack, säger Annika Olsson, rektor för Campus Helsingborg, Lunds universitet.

Campus Helsingborgs jubileum kommer att firas i november i år. Forskningsbidraget lämnas över i samband med det officiella jubileumsfirandet.

mynewsdesk.com

Göteborg kan ta historisk ställning mot kärnvapen السابق

Göteborg kan ta historisk ställning mot kärnvapen

خدمة رعاية المُحتَضرين.. هل تراعي الخلفية الثقافية والدينية للمهاجرين؟ التالي

خدمة رعاية المُحتَضرين.. هل تراعي الخلفية الثقافية والدينية للمهاجرين؟

شاركنا تعليقك