Högre hälsorisk för kvinnor av förorenat vatten

Högre hälsorisk för kvinnor av förorenat vatten
Hur många av de som bor i ett område med höga halter av hormonstörande så kallade PFAS-ämnen i dricksvattnet riskerar att påverkas av det? Det har forskare nu försökt beräkna.

Det är med uppgifter från Ronneby kommun i Blekinge som forskarna har gjort sina beräkningar.

Här upptäcktes 2013 oroande halter av PFAS-ämnen i dricksvattnet från användningen av brandskum på flygflottiljen. Det har fått stor uppmärksamhet och även lett till en rättsprocess mellan de som druckit vattnet och Försvarsmakten.

Men det är svårt att veta hur stora hälsoriskerna är. Därför ville forskarna undersöka saken på ett nytt sätt berättar en av dem, toxikologen Antero Silva vid Karolinska institutet.

– I det här fallet hade man en hög exponering med en oklar risk och därför var det viktigt att ha en bra karakterisering av den möjliga faran, säger han.

I vanliga fall brukar man bara titta på om en kemikalie ligger över eller under ett visst gränsvärde för att bedöma om det är någon fara eller inte. Men problemet är att det finns en stor naturlig variation i människor av hormon som kan påverkas av PFAS. Det gör att det är svårt att ta reda på hur stor hälsorisken är.

Därför har de här forskarna istället utgått från blodprovsanalyser från Ronnebybor och tidigare forskning om PFAS-effekter på apor, och gjort datorsimuleringar av möjliga hälsoeffekter i en större befolkning. I simuleringarna har de även tagit hänsyn till olika osäkerhetsfaktorer.

Resultatet är ett spann av sannolikheter för hur stor andel av befolkningen som riskerar att drabbas.

I det undersökta området var det till exempel mellan 1 och 22 procent för kvinnor som hade bott där i ett år, och upp till 35 procent för de kvinnor som bott där i 29 år.

Överlag var risken betydligt högre för kvinnor än för män.

Att förstå hur stor andel av befolkningen som kan råka illa ut är enligt forskarna viktigt att veta när man planerar skyddande åtgärder.

Sveriges Radio

Muslimsk skola har haft könsseparerad undervisning i 22 år السابق

Muslimsk skola har haft könsseparerad undervisning i 22 år

السويد.. الأكثر ابتكارا التالي

السويد.. الأكثر ابتكارا

شاركنا تعليقك