Hon leder Region Skånes största IT-projekt hittills: ”En omställning för alla”

Hon leder Region Skånes största IT-projekt hittills: ”En omställning för alla”
Över 300 personer i Region Skåne arbetar med att färdigställa Skånes Digitala Vårdsystem (SDV). Dessutom är ett stort antal konsulter inblandade. Trots det beräknas systemet kunna införas först nästa höst.

När SDV är infört ska de separata journalsystemen inom primär- och slutenvården i Skåne vara ersatta av ett enda system med en inloggning, en journal och en läkemedelslista.

Regionen köpte in systemet av det amerikanska bolaget Cerner för cirka tre år sedan och har sedan dess anpassat det för den skånska vårdens behov. Avtalets maximala värde beräknas uppgå till nästan 5 miljarder kronor.

I våras tillträdde Linn Kennedy, läkare och specialist i internmedicin, som ny programchef för SDV. Projektet beskrivs av regionen som ”ett av Sveriges största digitala projekt nånsin”.

Amerikanskt ska bli skånskt

– Vi har haft många medarbetare från vården inne och vi har översatt systemet till våra förhållanden.

Den 31 augusti ska vi vara klara med den största delen av byggfasen för att sedan påbörja testfasen, säger Linn Kennedy, till SVT Nyheter Skåne.

Den interna kostnaden för projektmedarbetare som jobbar med SDV i Region Skåne var 25 miljoner kronor under 2018 och 120 miljoner under 2019.

Därutöver uppgick kostnaden för externa konsulter till cirka 100 miljoner kronor exklusive moms under 2019.
 
Många lagar att följa

Programchefen är noga med att poängtera vikten av att följa svenska lagar när man nu anpassar det amerikanska systemet efter Skånes behov.

– När det gäller Patientdatalagen (PDL) krävs det omfattande omkodning från Cerner för att uppfylla svensk lag. Vissa funktioner som finns i Cerners system vågar vi inte ens använda.

Vi får istället gå andra vägar för att följa lagen, säger Linn Kennedy och tillägger:

– När det gäller molntjänsten (en IT-tjänst som tillhandahålls över internet) kommer vi också att följa svensk lagstiftning. Molnet kommer att finnas i Sverige och inte i USA.

Det är ett privat moln, inte publikt.

Hur vet skåningarna att de får mer och bättre vård efter den här satsningen?

– För mig handlar SDV mycket om att vi säkrar framtiden. Vården står inför en enorm utmaning, säger Linn Kennedy och fortsätter:

– Jag ser dock möjligheter för våra patienter som handlar om delaktighet, om patientportalen och om att kunna öka möjligheterna att få vård på distans, göra videobesök eller få vård i hemmet när det önskas.

Ystad får systemet först

Planen är att Skånes Digitala Vårdsystem ska börja användas under hösten 2021.

Först ut är Ystad lasarett och därefter ska systemet införas inom Skånes övriga hälso- och sjukvård.
 
SVT.se

Hon leder Region Skånes största IT-projekt hittills: ”En omställning för alla” السابق

Hon leder Region Skånes största IT-projekt hittills: ”En omställning för alla”

أفضل دولة للأطفال التالي

أفضل دولة للأطفال

شاركنا تعليقك