Individen ska få ökad insyn och kontroll över sina personuppgifter

Individen ska få ökad insyn och kontroll över sina personuppgifter
Regeringen har idag gett flera myndigheter ett gemensamt uppdrag för att individer ska kunna få ökad insyn i, och när det är möjligt, kontroll över den data som finns om individen inom den offentliga förvaltningen.

Utgångspunkten är att förvaltningsgemensamma lösningar ska tas fram, och att lösningarna även ska kunna integreras mot privat sektor.

- Vi behöver stärka individens möjligheter att få insyn och kontroll över sin personliga data.

Det handlar om att människor ska få bättre kunskap och mer inflytande, men också om att förenkla att viss information på individens begäran smidigt kan delas mellan flera myndigheter.

Det här uppdraget syftar till att möjliggöra det, säger Anders Ygeman.

Uppdraget innebär att Arbetsförmedlingen, E-hälsomyndigheten, Myndigheten för digital förvaltning och Skatteverket ska genomföra en omvärldsanalys för att hitta de bästa lösningarna samt att myndigheterna ska ta fram ett koncepttest, ett typ av utkast till en eller flera lösningar, som kan fungera förvaltningsgemensamt.

Uppdraget ska redovisas till regeringskansliet senast den 1 juni 2021 och Myndigheten för digital förvaltning ansvarar för den övergripande samordningen av uppdraget.

regeringen.se

Breakthrough method for predicting solar storms السابق

Breakthrough method for predicting solar storms

She had dreams': Tributes paid to girl as police vow to bring killers to justice التالي

She had dreams’: Tributes paid to girl as police vow to bring killers to justice

شاركنا تعليقك