Kärlek och medkänsla sänker straffet för ”aktiv dödshjälp”

Kärlek och medkänsla sänker straffet för ”aktiv dödshjälp”

En 64-årig man döms för dråp efter att ha bistått sin ME-sjuka hustru med att injicera en dödlig dos morfin.

Minimistraffet för dråp är sex års fängelse, men bland annat då brottet ”föranletts av en stark mänsklig medkänsla” samt då gärningen utgjort ’nödhjälp’ på grund av den nödsituation kvinna befunnit sig i, mildras påföljden till ett års fängelse.

En 64-årig man döms av Ångermanlands tingsrätt för att ha berövat sin hustru livet genom att injicerade henne med en dödlig dos morfin och oxikodoni mars 2019.

De äkta makarna hade varit gifta i cirka fyrtio år innan händelsen. Vid dödsfallet hade kvinnan varit sjuklig i många år och vid ett stort antal tillfällen sökt vård för bland annat trötthets- och sömnproblem.

Under 2008 misstänkte makarna att kvinnan led av ME – Myalgisk encefalomyelit, en neurologisk utmattningssjukdom och i anteckningar från 2014 framgick att kvinnan låg till sängs 23 timmar om dygnet och vägde så lite som 47 kilo.

Videoinspelning

I februari 2017 skrev den 64-årige mannen att brev till vårdcentralen om att kvinnan önskade avsluta ”det eländiga liv hon tvingades leva”.

Dagen för kvinnans död, den 6 mars 2019, förklarade kvinnan i en filminspelning samt i ett brev klart och på ett otvetydigt sätt sin vilja att avsluta sitt liv. Hon uttalar bland annat:

”Att leva med ME är att leva i en tortyrkammare. Hjälp finns inte att få och ingen bot i sikte… Jag har sedan många år förberett [dem jag älskar] på att den här dagen måste komma för jag har velat göra det på ett bra sätt… Det här är mitt beslut och ingen annans.”

Kunde inte själv

I en andra videoinspelning, som enligt makarnas son gjordes av honom, visade att planen var att kvinnan skulle dö genom att själv inandas kvävgas med hjälp av en specialkonstruerad mask.

Detta fungerade dock inte, vilket föranledde den 64-åringen – genom uppmaningar från hustrun – att injicera henne med morfin och oxikodon i stället. Enligt de anhörigas samstämmiga uppgifter var tanken att kvinnan skulle göra det själv, men att den varit för tung för att lyfta. 

Efter flera försök lyckades morfininjektionen till slut. Kvinnans hjärta slutade slå, och tiden skrevs upp på ett papper. Mannen ringde därefter 112.

Enligt tingsrätten var det inledningsvis utrett att mannen agerat helt i enlighet med kvinnans önskemål. Samtidigt noterades att samtycke aldrig kan vara ansvarsbefriande vid uppsåtligt dödande.

Varken självmord eller medhjälp till självmord är dock brottsligt.
Frågan var därför om gärningen skulle betraktas som medhjälp till självmord.

Bedöms som dråp

Domstolen fann det klarlagt att den 64-årige mannens agerande utgjort ett sådant självständigt och aktivt handlande att gärningen inte kunde ses som medhjälp till självmord.

Att mannens agerande helt stämt överens med kvinnans egen vilja innebar dock att brottet skulle anses som mindre grovt, och bedömas som dråp.

Trots att minimistraffet för dråp är sex års fängelse fanns det så pass starka förmildrande omständigheter att straffet slutligen bestämdes till ett och ett halvt års fängelse.

Gärningen hade föranletts av en omtanke om och kärlek till hustrun och den hade lett till en snabb död utan lidande för kvinnan.

Sänker straffet

Domen överklagades till Hovrätten för Nedre Norrland som nu sänker straffet ytterligare för den 64-årige mannen.

Hovrätten finner inledningsvis att den 64-årige mannen ska betraktas som gärningsman då hans medverkan, liksom vad tingsrätten ansåg, varit så självständigt att den inte kan bedömas som medhjälp.

En fråga är dock om gärningen är straffri på grund av nöd.

Genom utredningen råder det enligt domstolen inga tvivel om att kvinnan befunnit sig i en nödsituation. Mannen hade då med stöd av brottsbalken kap 24 § 5 rätt att hjälpa henne.

”Det är dock mycket sällan det kan vara försvarligt att avsluta någons liv för att åtgärda en nödsituation”, konstaterar domstolen.

I fallet hade det exempelvis kunnat ordnas så att kvinnan vid ett senare tillfälle kunde få göra det på egen hand och därigenom följa de regler som gäller.

Sammantaget innebär detta att mannen inte kan undgå straffrättsligt ansvar.

Avseende påföljden talar i mildrande riktning för att brottet föranletts av en ”stark mänsklig medkänsla samt att [mannen] frivilligt angav sig och lämnade uppgifter som var av väsentlig betydelse för utredningen av brottet”.

Nödhjälp

Handlandet har vidare utgjort så kallad ”nödhjälp” vilket ska betraktas som en förmildrande omständighet i sig, skriver hovrätten.

Sammantaget anser hovrätten att straffvärdet motsvarar ett års fängelse och dömer mannen i enlighet med detta.

dagensjuridik.se

مبادرة أممية جديدة لتمكين المراهقات والشابات في أفريقيا جنوب الصحراء السابق

مبادرة أممية جديدة لتمكين المراهقات والشابات في أفريقيا جنوب الصحراء

Förhöjd självmordsrisk hos äldre immigranter التالي

Förhöjd självmordsrisk hos äldre immigranter

شاركنا تعليقك