Klartecken för moskébygge i Karlstad

Klartecken för moskébygge i Karlstad
Nu är det sista politiska hindret för ett moskébygge i Karlstad undanröjt.

På onsdagen beviljade stadsbyggnadsnämnden bygglov för det omdiskuterade bygget på Rud.

Efter många år av diskussioner och politiska beslut står det nu klart att Islamiska kulturföreningen kan bygga en moské på Rud i Karlstad.

Beslutet togs i dag i en oenig stadsbyggnadsnämnd.

Omröstningen slutade 7-4. KD, M och SD röstade nej. S, V, L, C och MP var för.

Parkeringsfrågan omdiskuterad

Nämndens ordförande Erik Nilsson (KD) ville inte bifalla på grund av bristfälliga möjligheter till parkering i anslutning till bygget. Enligt beräkningar behövs 120 parkeringsplatser vid moskén. 17 av dessa ska byggas på tomten för moskén och resterande parkeringsplatser räknar man med att besökarna ska kunna hitta på någon av de befintliga parkeringarna på angränsande tomter.

Ett avtal har slutits med teknik- och fastighetsförvaltningen om att kunna använda parkeringarna på Nobelgymnasiet, men det gäller bara från 1 april till 31 december 2022.

– Det är beklagligt, säger Erik Nilsson på dagens presskonferens

Laga kraft om en månad

Därmed ser projektet nu ut att bli verklighet. Moskén väntas bli 1 171 kvadratmeter, och vara i två plan. Därtill kommer en 22 meter hög minaret.

– Det var väntat. Vi är glada och lättade, säger Rauf Ahmadi, ordförande i Islamiska kulturföreningen som hoppas att moskén ska stå färdig inom ett år.

Bygglovet kommer nu att skickas för kännedom till berörda grannar samt annonseras i tidningar. Tidigast fyra veckor efter annonseringen kan lovet vinna laga kraft, under förutsättning att ingen överklagar beslutet. När protokollet är justerat finns möjligheten att överklaga beslutet till mark- och miljödomstolen i tre veckor.

– Vi tror att det kommer överklagas. Men nu är det inget politiskt beslut längre, säger Erik Nilsson (KD).

SVT

”Min pappa hostade blod – fick rådet att stanna hemma” السابق

”Min pappa hostade blod – fick rådet att stanna hemma”

Foreign Minister Linde on updated travel advice التالي

Foreign Minister Linde on updated travel advice

شاركنا تعليقك