Kollektivtrafiken hotas av pandemin

Kollektivtrafiken hotas av pandemin

Kollektivtrafiken har påverkats kraftigt av coronapandemin. Troligen kommer det märkas under lång tid framöver, menar experter på kollektivtrafik.

I Sverige har resandet ungefär halverats i kollektivtrafiken. Och även om många kommer återvända till allmänna transporter så småningom så kommer vi inte komma upp i samma nivåer som tidigare, säger kollektivtransportforskaren Lena Winslott Hiselius.

– Internationellt gissar man på att vi kommer att ha en reduktion på 20-30 procent i framtiden. Vi kommer inte inom överskådlig framtid nå upp till de tidigare resandeflödena, säger Lena Winslott Hiselius som har varit med och tagit fram den nya forskningsantologin "Omstart för kollektivtrafiken".

Hon tror också på ett ökat bilanvändande.

– För nedgången i resande som vi har sett beror inte bara på att vi har slutat resa, utan också att man har bytt till andra transportslag som bil, gång och cykel.

Färre kollektivresenärer blir en stor utmaning för operatörerna som då kommer få mindre intäkter, säger Lena Winslott Hiselius. Särskilt eftersom både trafikanter och samhälle framöver kommer vilja ha mindre trängsel. Då kommer det inte gå att minska antalet fordon och turer lika mycket som antalet resenärerna krymper.

Men trängseln kan också minskas med bättre anpassade tidtabeller och genom att styra resandet med justerade biljettpriser, säger hon. Det går även att göra med ny teknik, till exempel appar som berättar i förväg vilka bussar som redan är fulla.

Lena Winslott Hiselius säger att varken hon eller andra forskare var alls beredda på just en sådan här utmaning för kollektivtrafiken. I tidigare enkätstudier med trafikanter om vad de ser som viktigt, så har nästan allt annat kommit före smittorisk.

– Att det är viktigt med säkerhet, med frekvensen, hur man hanterar störningar och så vidare. Trängsel brukar hamna någonstans där också men absolut inte bland de första. Smittorisken har överhuvudtaget knappt varit med bland det som vi har sett som viktigt för en kollektivtrafikresenär, säger hon.

Hon ser nu ändå en möjlighet att utnyttja den här krisen för att bygga en mer hållbar kollektivtrafik för framtiden, och som kan göra nytta i klimatomställningen.

Källa: SverigesRadio.se

Från Syrien till Sverige – fem år senare السابق

Från Syrien till Sverige – fem år senare

لماذا نخشى الصمت؟ التالي

لماذا نخشى الصمت؟

شاركنا تعليقك