Kyrkoledare: ”Migrationskommittén går emot folkets vilja”

Kyrkoledare: ”Migrationskommittén går emot folkets vilja”
Om den tillfälliga migrationslagen görs permanent, går den migrationspolitiska kommittén emot svenska folkets vilja. Det skriver tolv svenska kyrkoledare från Sveriges kristna råd, SKR, i en debattartikel i Dagens Nyheter.

– Vi är oroliga för att det drivs en politik som triggar varandra till att vara negativ till migration och integration, när folk överlag är mer positiva, eller mindre negativa i alla fall, säger Karin Wiborn, generalsekreterare för ­Sveriges kristna råd.

Det är i en sista vädjan till migrationspolitiska kommittén om att välja en human väg i migrationspolitiken, som Sveriges kristna råd publicerar en debattartikel i DN på torsdag.

– Vi hoppas och tror att barmhärtighet, en attityd och en värdering där människovärde finns grundlagt i den svenska politiken, kommer att segra till slut. Så vi vill inte ge upp än, men det ser inte ljust ut, säger Karin Wiborn.

Migrationspolitiska kommittén går emot svenska folkets vilja, om de väljer att göra den tillfälliga migrationslagen permanent, anser Sveriges Kristna Råd.

De hänvisar till en Novus-undersökning som gjordes i våras på uppdrag av Svenska Röda Korset, Rädda Barnen och Svenska kyrkan.

Närmare 60 procent av de drygt 1 000 tillfrågade i undersökningen höll helt eller delvis med om att familjer på flykt ska ha möjlighet att återförenas i Sverige.

Över 70 procent av de tillfrågade instämde helt eller delvis i att barn som vistats flera år i Sverige och lärt sig svenska ska ha en möjlighet att stanna i Sverige.

– Det är fler som är vänligt inställda till migrationen än vad det ibland verkar i debatten och diskussionen i samhället, säger Karin Wiborn.
Sveriges Kristna Råd har motsatt sig den tillfälliga migrationslagen ända sedan den trädde i kraft år 2016, och åsikterna är desamma nu som då.

 - Jag skulle vilja skjuta fokus från migration till integration så att det blev lättare att jobba med integrationen, det vill säga en trygghet att jag får stanna i det här landet där jag har blivit välkomnad och fått lära mig språket.

De tillfälliga uppehållstillstånden tjänar inte integrationen, anser Karin Wiborn.

- Sen förstår vi att Sverige inte kan ta emot alla människor och det är inte alla människor som ska stanna i Sverige, men alla har rätt att få sin sak prövad.

SverigesRadio.se

تطورات كورونا السابق

تطورات كورونا

مدن سويدية في الصدارة التالي

مدن سويدية في الصدارة

شاركنا تعليقك