LTU blir Europauniversitet – kvaliteten ska stärkas

LTU blir Europauniversitet – kvaliteten ska stärkas
Luleå tekniska universitet (LTU) är ett av fem nya lärosäten i Sverige som blir Europauniversitet.

Satsningen ska bland annat stärka konkurrenskraften och ge personer vid skolan nya möjligheter till utbyten.

EU-kommissionen har beviljat fem svenska universitet och högskolor medel inom EU:s satsning på Europauniversitet. LTU är ett av dem.

Satsningen ingår i ett av EU:s program och ska bland annat stärka den europeiska högre utbildningens konkurrenskraft.

Men även ge till exempel studenter, lärare och forskare nya möjligheter till utbyten.

– Det är glädjande att totalt elva svenska lärosäten nu räknas som Europauniversitet, säger Karin Röding, general­direktör för UHR, Universitets- och högskolerådet i ett pressmeddelande.

Förutom LTU räknas nu även Chalmers tekniska högskola, Karolinska institutet, Linnéuniversitetet och Uppsala universitet som Europauniversitet.

– Denna prestigesatsning innebär att både studenter och anställda får nya möjligheter att arbeta med internationalisering och utbyten samtidigt som kvaliteten i den högre utbildningen stärks.

SVT.se

Muslimsk skola har haft könsseparerad undervisning i 22 år السابق

Muslimsk skola har haft könsseparerad undervisning i 22 år

السويد.. الأكثر ابتكارا التالي

السويد.. الأكثر ابتكارا

شاركنا تعليقك