Muslimsk skola har haft könsseparerad undervisning i 22 år

Muslimsk skola har haft könsseparerad undervisning i 22 år
Eleverna på Römosseskolan i Göteborg har delats upp i grupper efter kön och undervisats separat i bland annat idrott, engelska och slöjd. I en rapport som Skolinspektion gjort framkommer att skolan haft könsseparerade lektioner sedan den startades – för 22 år sedan. Först efter en lagändring gav myndigheten förra året skolan kritik för könsuppdelningen – vilken i våras ännu inte åtgärdats.

SVT Nyheter Väst har tidigare berättat om den fristående F-9-skolan Römosseskolan med islamisk profil som ligger i Gårdsten i Göteborg. Skolan har tidigare kritiserats av Skolinspektionen, bland annat för att bön inte upplevs som frivillig.

Under våren fick skolan kritik igen, den här gången för att flickor och pojkar delas upp i grupper efter kön. Nu kan SVT Nyheter Väst berätta att det i Skolinspektionen rapport från i våras framkommer att skolan haft könsuppdelad undervisning sedan den startades – för 22 år sedan.

– Utifrån de uppgifter vi har fått har man tillämpat nån typ av könsseparerad undervisning på den här skolan under lång tid ja, säger Frida Eek, jurist vid Skolinspektionen.

Pågått sedan starten

Men Skolinspektionen, eller det tidigare Skolverket, har inte haft möjlighet att anmärka på könsuppdelningen vid tidigare tillsyner av skolan. Anledningen är att det fram tills för två år sedan fanns utrymme i lagen för att kunna dela upp elever i grupper i ämnen ”av känslig karaktär”.

Men att skolan könsuppdelat elever i 22 år, hur allvarligt är det?

– Det är en delvis ny skrivning i läroplanen och retroaktivt kan vi inte kritisera en skola för förhållanden som rått innan den nya skrivningen trädde i kraft.

Första gången skolan kritiserades för könsseparerade lektioner var efter Skolinspektionens tillsyn i mars 2019.

Myndigheten beslutade då om ett föreläggande där huvudmannen vid Römosseskolan, Föreningen Framstegsskolan i Göteborg, ålades att göra något åt saken och ge de cirka 500 eleverna en likvärdig utbildning.

Men vid en uppföljningstillsyn tidigare i år noterar Skolinspektionen att den uppdelade undervisningen fortsätter i idrott och hälsa, musik, slöjd och bild från årskurs 4-9. Det är bara i årskurs 3 som eleverna undervisas tillsammans.

Inga svar från rektor och huvudman

Enligt läroplanen för grundskolan ska ”skolan aktivt och medvetet främja elevernas lika rättigheter och möjligheter, oberoende av könstillhörighet.” Skolan kritiserades på nytt och har nu fram till augusti att åtgärda bristerna, vilket man enligt Skolinspektionen lovat göra.

– Skulle vi se att dom inte har gjort någonting för att komma tillrätta med den här bristen, då får vi fundera på vilka andra påtryckningsmedel som Skolinspektionen behöver ha för att skolan ska följa de bestämmelser som finns, säger Frida Eek.

SVT Nyheter Väst har under flera veckors tid på flera olika sätt försökt nå huvudmannen för Römosseskolan och dess ledning, men inte fått något svar. Vid ett besök på skolan för två veckor sedan fanns rektor på plats, men ville inte komma ut för att bemöta Skolinspektionens kritik eller svara på SVT:s frågor.

SVT.se

Muslimsk skola har haft könsseparerad undervisning i 22 år السابق

Muslimsk skola har haft könsseparerad undervisning i 22 år

السويد.. الأكثر ابتكارا التالي

السويد.. الأكثر ابتكارا

شاركنا تعليقك