Notan för asylboendet: Mer än en kvarts miljard – trots bantade planer

Notan för asylboendet: Mer än en kvarts miljard – trots bantade planer

Anläggningen på Pite Havsbad skulle inte bli något vanligt asylboende utan ett ”integrationscenter” med utbildning, restauranger och aktiviteter för uppemot 2 000 asylsökande. Tre år senare visar SVT:s granskning att det aldrig bott ens hälften så många på boendet, som inte heller blev något integrationscenter. Däremot ligger hyran kvar – på 60 miljoner per år.

Avtalet skrevs 2015, vilket Migrationsverkets ansvarige chef Willis Åberg gång på gång betonar.

– Man måste sätta sig in i bilden som fanns hösten 2015, och då var det ett bra avtal för vi fick ganska många bra boendeplatser.

Men Pite Havsbad skilde sig också på flera punkter från andra asylboenden:

* Längden: medan många andra fick korttidskontrakt på ned till några månader i taget, så gäller Pite Havsbads avtal i fyra år med automatisk förlängning två år i taget om det inte sägs upp.

* Hyran: andra fick bara ersättning för de utnyttjade platserna, men hos Pite Havsbad minskas inte grundhyran även om antalet boende skulle minska till noll.

* Extrakostnaderna: Migrationsverket ersätter Pite Havsbad för en rad driftskostnader, inklusive en del av havsbadets fastighetsskatt. SVT har avslöjat att verket också struntat i den avräkning mot verkliga kostnader som enligt avtalet ska göras efter varje årsskifte.

* Upplägget: Pite Havsbad skulle inte bli något vanligt asylboende, utan ett ”integrationscenter” med utbildning, kontor, restauranger och aktiviteter.

Huvudägaren Tobias Lindfors ville inte kopplas samman med Bert Karlssons insatser när han intervjuades av Piteå-Tidningen 2016.

– Vi ska inte driva någon flyktingförläggning på havsbadet, sa han då.
Nästan tre år senare är Pite Havsbad i huvudsak ett vanligt asylboende.
Boendet var fokus
Tobias Lindfors ställer inte upp på någon intervju, men Pite Havsbads ekonomichef Anna Wallin kommenterar via mejl att det är Migrationsverket som ansvarar för verksamheten, men att det funnits en skola för barn fram till förra sommaren och att det finns föreningar som hjälper de asylsökande på anläggningen.

Willis Åberg på Migrationsverket vill knappt kännas vid ambitionerna om ett integrationscenter.

– I min värld har det inte blivit så mycket av det. Vårt fokus var boendet.
Men även antalet boende har blivit lägre än planerat. De senaste åren har snittet legat runt 660 boende, långt under de 2 000 som nämndes i hyresavtalet.

Kan begära omförhandling

När avtalet presenterades beskrevs Migrationsverkets hyreskostnad som 240 miljoner över fyra år. SVT:s granskning visar att den totala prislappen för boendet redan passerat en kvarts miljard.

– Jag tycker att det totalt sett är ett dyrt boende, säger Willis Åberg på Migrationsverket.

När SVT frågar Pite Havsbad om de skulle kunna tänka sig att omförhandla avtalet så blir svaret att ”då vi inte fått den förfrågan från vår hyresgäst Migrationsverket så har vi inte haft anledning att ta ställning i frågan.”

Carl Bokwall, advokat med inriktning på offentliga affärer, menar att Migrationsverket skulle kunna ställa frågan.

– Det finns ingen omförhandlingsrätt i avtalet, men det hindrar ju inte att en avtalspart som får kraftigt ändrade förutsättningar tar upp frågan. Det sker nog dagligdags i affärslivet.

Källa: SVT.se

Uncertain future: The challenges ahead for Britons living in Europe السابق

Uncertain future: The challenges ahead for Britons living in Europe

Nytt samarbete mellan Sverige och Finland ska stärka civil krisberedskap التالي

Nytt samarbete mellan Sverige och Finland ska stärka civil krisberedskap

شاركنا تعليقك