Ny rapport om Sveriges arbete mot våld mot barn ska tas fram

Ny rapport om Sveriges arbete mot våld mot barn ska tas fram
Regeringen ger Barnombudsmannen i uppdrag att ta fram en rapport om Sveriges arbete mot våld mot barn.

Alla former av våld mot barn ska upphöra, både våld som utövas av vuxna mot barn och våld som utövas mellan barn.

Barnets rätt till skydd mot alla former av våld är grundläggande för barnkonventionens genomförande.

Att motverka våld mot barn är en högt prioriterad fråga för regeringen liksom att främja samarbete och samverkan, såväl nationellt som internationellt, kring frågan.

Fokus i rapporten ska vara vad som gjorts under de senaste 10 åren för att motverka våld mot barn.

Rapporten ska även översiktligt redogöra för vad Sverige har gjort de senaste 50 åren och beskriva det svenska systemet bakom arbetet.

Syftet med rapporten är att både öka kunskapen bland yrkesverksamma i Sverige om olika aktörers ansvarsområden och stimulera samarbete och samverkan.

Det ska även tas fram en populärversion av rapporten som kan översättas till engelska och rapporten ska kunna förstås i en internationell kontext.

Rapporten kan till viss del ses som en uppföljning till den skrift som Socialdepartementet och Rädda Barnen tog fram 2009 när det var 30 år sedan lagstiftningen mot aga infördes i Sverige. 

regeringen.se

Class-action lawsuits to become EU law السابق

Class-action lawsuits to become EU law

Migra­tions­verket: Delar i rege­ringens migra­tions­för­slag behöver förtyd­ligas التالي

Migra­tions­verket: Delar i rege­ringens migra­tions­för­slag behöver förtyd­ligas

شاركنا تعليقك