Ny studie: Så steg dödligheten under andra vågen i Sverige

Ny studie: Så steg dödligheten under andra vågen i Sverige
En ny kartläggning visar att dödligheten bland sjukhusintagna covidpatienter sjönk redan under första vågen, men ökade på nytt när den andra vågen slog till. Forskarna har inget klart svar på varför, men huvudhypotesen är att vården inte klarade trycket. – Det är oroande. Dödligheten riskerar att bli lika hög under den tredje vågen, säger KI-professorn Anders Sönnerborg.

I en nationell studie, gjord av forskare vid Karolinska Institutet och Linköpings universitet i samarbete med Socialstyrelsen, har man granskat hur stor andel som dog av samtliga 32.452 covidpatienter som vårdades på svenska sjukhus mellan den 1 mars och 31 december.

Forskarna konstaterar att dödligheten gradvis minskade under den första vågen våren 2020, för att sedan öka igen i andra vågen på hösten. I mars–maj avled 24,7 procent av de intagna, därefter sjönk dödligheten till 10,4 i juli–september och i oktober–december hade siffran stigit till 19,9 procent.

Den gradvis minskade dödligheten under första vågen bedöms vara kopplad till en rad faktorer som bättre bedömningar av patienternas tillstånd, förbättrade behandlingsmetoder, lägre tryck på sjukvården samt att viruset möjligen blev mindre aggressivt.

Men forskarna har fortfarande ingen förklaring till varför dödligheten ökade under andra vågen. Behandlingsrekommendationerna hade inte förändrats och de nya virusvarianterna – som bedöms vara mer smittsamma och eventuellt mer aggressiva – förekom bara begränsat i Sverige vid den här tidpunkten.

– Huvudhypotesen till att dödligheten sjönk fram till oktober var att sjukvården hade lärt sig om sjukdomen. Det hade tillkommit behandlingar och läkemedel som blodproppsbehandling, kortison och andningshjälp. Därför var det nedslående att den här trenden inte fortsatte in i andra vågen, säger Thomas Lindén, avdelningschef på Socialstyrelsen och en av författarna bakom studien.

En teori är att den ökade dödligheten berodde på ett ökat patienttryck. Den sammanföll med en ökad smittspridning och fler sjukhusinläggningar.
– Vår huvudhypotes är att det har ett pris när vården blir mer belastad, att den inte, oavsett hur många som samtidigt vårdas, kan leverera vård av samma kvalitet, säger Thomas Lindén.

När det blir väldigt fullt på sjukhusen är det en större del av personalen som inte är vana, tränade och utbildade för att bedriva intensivvård samtidigt som kravet på transporter ökar, menar han.

– Ibland är det väldigt sjuka patienter som måste transporteras mellan sjukhus och regioner. Det innebär förstås ökade risker.

En annan teori är att gruppen som lades in på sjukhus under andra vågen hade förändrats, till exempel såg man att både samsjukligheten och medianåldern var högre. Men den ökade dödligheten kvarstod även efter att forskarna statistiskt hade korrigerat för de här parametrarna. De spekulerar ändå i om patienterna på något sätt var skörare, trots att de inte har kunnat fånga upp det i dataunderlaget.

Anders Sönnerborg, professor i infektionssjukdomar vid Karolinska institutet samt medlem i styrgruppen för covidforskning vid infektionskliniken, tycker att de stora svängningarna i dödlighet är oroande.

– Om det är så att sjukvården inte riktigt orkar med är det ytterligare ett argument för att verkligen försöka se till så att människor inte blir smittade, att de följer rekommendationerna. Precis som Folkhälsomyndigheten säger måste man pressa ned smittotalen så att sjukhusen orkar med.

Han tycker att det här är särskilt viktigt med tanke på att de nya virusvarianterna vinner mark.

– Nu har det gått ett år sedan pandemin startade. Det känns inte bra att det svänger så här mycket i dödlighet, det visar att vi inte riktigt kan hantera situationen när många blir infekterade. Vi är i starten av den tredje vågen och dödligheten riskerar att bli lika hög som under den första och andra. Förhoppningsvis kan en effektiv vaccination motverka en ny ökning.

Fotnot: Studien ”Second wave mortality among patients hospitalised for COVID-19 in Sweden: a nationwide observational cohort study” har ännu inte genomgått så kallad peer review, det vill säga granskats av andra forskare.

Källa: DN.se

دراسة تحذر: التعليم عن بُعد يضر بصحة الأطفال العقلية! السابق

دراسة تحذر: التعليم عن بُعد يضر بصحة الأطفال العقلية!

كلمات فيها عبرة للصغار والكبار : اصنعوا الإحسان التالي

كلمات فيها عبرة للصغار والكبار : اصنعوا الإحسان

شاركنا تعليقك