Patent- och marknadsöverdomstolen häver beslaget av omdiskuterad bok

Patent- och marknadsöverdomstolen häver beslaget av omdiskuterad bok
Patent-och marknadsöverdomstolen har hävt beslaget av Aron Flams bok ”Det här är en svensk tiger”. Domstolen anser inte att åklagaren har presenterat tillräckligt underlag för att de aktuella böckerna skäligen kan antas förverkade på grund av det påstådda upphovsrättsintrånget.

Patent-och marknadsöverdomstolen har hävt beslaget av de 2 282 exemplaren av Aron Flams bok ”Det här är en svensk tiger”.
– Staten ska inte beslagta samhällskritisk debattlitteratur och behandla satiriker som kriminella, säger advokat Monique Wadsted som företräder Aron Flam och Samizdat Publishing.

Åklagaren häver beslaget

Patent-och marknadsöverdomstolen har idag hävt beslaget av de 2 282 exemplaren av Aron Flams bok ”Det här är en svensk tiger”, som åklagarmyndigheten tog i beslag i juni 2020.

– Staten ska inte beslagta samhällskritisk debattlitteratur och behandla satiriker som kriminella. Beslutet från Patent- och marknadsöverdomstolen idag att häva beslaget är en upprättelse för Aron Flam och en sträng reprimand till åklagaren. Jag utgår ifrån att beslutet leder till att åtalet nu läggs ned.

Sverige är inte ett land där staten ska häkta böcker och ställa satiriker och debattörer inför rätta, säger advokat Monique Wadsted som företräder Aron Flam och Samizdat Publishing, det förlag som ger ut boken.

Upphovsrätten till verket

Åklagaren i målet har gjort gällande att stiftelsen Beredskapsmuseet har upphovsrätten till det konstnärliga verket ”En svensk tiger”.

Verket består av en tecknad blågul-randig tiger och orden En svensk tiger. Enligt åklagaren har Aron Flam olovligen framställt exemplar av verket genom att låta trycka boken ”Det här är en svensk tiger”, vars omslagsbild innehåller verket i ändrat skick. 

Ändringarna har främst bestått i att verket försetts med en hakkors-bindel och Sieg Heil-hälsning. Genom marknadsföring och försäljning av boken har Aron Flam även olovligen gjort verket ”En svensk tiger” tillgängligt för allmänheten. 

Hans arbetsmetod som satiriker

Aron Flam har å sin sida invänt och uppgett att det i hans arbetsmetod som författare och satiriker ingår att förvränga och förvrida symboler för att förmedla ett satiriskt och samhällskritiskt budskap.

Bilden på bokomslaget följer hans boks tema om en svensk tystnadskultur med kritik av Sveriges eftergivna hållning till Nazi-Tyskland under beredskapstiden. 

Den har således ett annat meningsinnehåll än ”En svensk tiger”. Hans bokomslag utgör ett nytt och självständigt verk. 

”Under alla förhållanden är bokomslaget tillåtet med stöd av parodiundantaget. Vidare är beslaget obehövligt och oproportionerligt. Yttrande- och informationsfriheten bör väga tyngre än skälen för ett beslag”.

Överklagar domen

Patent- och marknadsdomstolen som beslutade om beslag i juni 2020 framhöll att beviskravet för beslag är lågt och fann att böckerna skäligen kunde antas förverkade på grund av brott samt bedömde att beslagsåtgärden för närvarande var proportionerlig. 

Aron Flam och förslaget Samizdat överklagade Patent- och marknadsdomstolens beslut och yrkade att Patent- och marknadsöverdomstolen ska häva beslaget. 

Beslaget hävs

Patent- och marknadsöverdomstolen beslutar nu att beslaget ska hävas. Domstolen pekar på att föremål får tas i beslag om det skäligen kan antas att brott begåtts.

Domstolen anser dock inte att åklagaren varken i underinstansen eller i Patent- och marknadsöverdomstolen, efter att åklagaren förelagts att yttra sig över överklagandet, bemött de invändningar som Aron Flam har gjort om att det påtalade bokomslaget är ett självständigt verk eller i vart fall faller under ett så kallat parodiundantag. 

”Och detta trots att det ankommer på åklagaren att presentera underlag för att beslaget är befogat.
Det innefattar att åklagaren har att bemöta sådana invändningar som inte kan lämnas utan avseende, vilket enligt Patent- och marknadsöverdomstolen är fallet här.
Även om beviskravet för ett beslag är förhållandevis lågt, har därför åklagaren i nuläget inte presenterat tillräckligt underlag för att Patent- och marknadsöverdomstolen ska kunna dra slutsatsen att de aktuella böckerna skäligen kan antas förverkade på grund av det påstådda upphovsrättsintrånget avseende böckernas omslag”, skriver domstolen.

dagensjuridik.se

Tegnell svarar på kritiken inför skolstarten: ”Barn driver inte pandemin” السابق

Tegnell svarar på kritiken inför skolstarten: ”Barn driver inte pandemin”

رقم قياسي في توقيت القطارات التالي

رقم قياسي في توقيت القطارات

شاركنا تعليقك