”Pizzabagarnas barn har blivit en maktfaktor i svenskt näringsliv”

”Pizzabagarnas barn har blivit en maktfaktor i svenskt näringsliv”

Antalet aktiebolag startade av personer med utländsk bakgrund fortsätter att öka kraftigt, visar en undersökning som Statistiska centralbyrån tagit fram på uppdrag av banken SEB.

– Ofta när man pratar om den här målgruppen i media så är det väldigt negativa saker, och det här är ju något som är väldigt positivt, säger Belgin Alalinli, ansvarig för entreprenörsfrågor på banken SEB.

Undersökningen visar antalet företagare med eget aktiebolag hos utlandsfödda eller personer med utlandsfödda föräldrar ökar procentuellt i betydligt snabbare takt än personer med svensk bakgrund.

Mellan 2003 till 2018 ökade antalet nystartade aktiebolag bland personer med utländsk bakgrund med hela 224 procent, jämfört med en ökning på 76 procent hos övriga befolkningen.

– Hos utlandsfödda så är entreprenörskap i vissa länder mycket vanligare än vad det är i Sverige, att man driver sin egen verksamhet.

Men sen så tror jag också att det beror på att det kan vara svårare att hitta jobb, och då så ser man till att skaffa sig sin egen försörjning, säger Belgin Alalinli.

Hon nämner till exempel tech-företag som en stor kategori bland de nystartade företagen, särskilt hos barn till utlandsfödda som har ett större nätverk än sina föräldrar.

– När man säger invandrarföretagare så tänker man kanske ofta pizzabagare, men så är det verkligen inte utan det vi ser nu är att pizzabagarnas barn, de har helt enkelt vuxit upp och blivit en maktfaktor i svenskt näringsliv.

Företagandet bland personer med utländsk bakgrund har däremot ännu inte kommit upp i samma andel som bland inrikes födda. 1,5 procent av personer med utländsk bakgrund är företagare med eget aktiebolag, medan det bland personer med svensk bakgrund är 2,7 procent.

– Jag tror att det är jätteviktigt att stora företag framförallt kanske med lite muskler sträcker ut en hand till den här gruppen och hjälper dem att hitta rätt.

För det finns mycket ambition här, säger Belgin Alalinli.

SverigesRadio.se

Enorm säkerhetsläcka drabbar kärnkraftverk och sjukhus السابق

Enorm säkerhetsläcka drabbar kärnkraftverk och sjukhus

التوجيه الديني للمسلمين في الغرب : ما الذي سيطرأ عليه ؟ التالي

التوجيه الديني للمسلمين في الغرب : ما الذي سيطرأ عليه ؟

شاركنا تعليقك