Prio ett i den skånska vaccineringen: öka takten bland de äldre

Prio ett i den skånska vaccineringen: öka takten bland de äldre

Nu är det viktigare att vaccinera de äldre än att ge vårdpersonal vaccin, säger Region Skånes vaccinsamordnare Per Hagstam inför nästa fas i vaccineringen. Men viktigast av allt är att inga doser kasseras bara för att de blivit över vid arbetsdagens slut.

Att vaccinet från Astra Zeneca nu kan användas även för äldre personer har öppnat möjligheten att åtminstone tillfälligt öka takten i vaccineringen av turordningens nästa fas: alla från 65 och uppåt som nu ska erbjudas sprutor i fallande åldersordning.

– Prio ett nu är att öka takten för de äldre, säger vaccinsamordnaren Per Hagstam.
Om nödvändigt kommer detta att ske på bekostnad av sjukvårdens anställda.

– Det är vår ambition att öka takten i gruppen 65 plus, snarare än personalvaccinationerna. Kanske vaccinationen av de sistnämnda bromsas lite grann.
Alla 65-plussare kommer att få ett brev där de erbjuds att boka tid för vaccinering.

Breven skickas ut till en åldersgrupp i taget och ambitionen är att utskicken ska göras i lagom takt så att det finns en tid att boka för mottagaren.

– Alla som ringer kommer inte att kunna boka in sig direkt, men meningen är att man ska kunna på en tid så snart som möjligt, säger Per Hagstam.

Tillgången på vaccin avgör takten, men primärvården står också inför en annan utmaning: att använda alla förberedda doser innan dagens arbetspass är slut.

Hållbarheten i sista skedet är lika kort för alla vaccinerna. När förpackningen har öppnats ska vaccinet användas inom sex timmar, annars måste det kasseras.

Det finns vårdcentraler där man hellre slänger överblivet vaccin än riskerar anklagelser för att ha gynnat personer som inte står i tur att vaccineras.

– Vi får en hel del oroande signaler från vårdcentraler, där personalen berättar att ”min chef säger att vi ska kassera de här doserna, men vi tycker att vi borde kunna ge dem till personalen”.

Visst har det inträffat flagranta övertramp där personer har gått före i kön, säger Per Hagstam. Men att slänga överblivet vaccin är oacceptabelt.

– Det tjänar ingen på.
Riktlinjerna manar personalen att inte förbereda mer vaccin än man vet ska gå åt under dagen, och att i första hand erbjuda överblivna doser till personer som står i tur.

– Jag var på vaccinationsenheten i Lund igår och fick klart för mig hur mycket tid de lägger ner på att i slutet av arbetspasset rädda de överblivna doserna. Man ringer runt och kollar bland personal av olika slag.

Finns det någon som inte har fått? Bara för att kunna använda upp dem. De anstränger sig verkligen, säger Per Hagstam.

Källa: sydsvenskan.se

Största chatten är knäckt av polis – används av kriminella السابق

Största chatten är knäckt av polis – används av kriminella

Peter Hultqvist: "Moderaterna sållar sig till SD:s stormtrupper" التالي

Peter Hultqvist: "Moderaterna sållar sig till SD:s stormtrupper"

شاركنا تعليقك