Rapport: Människor följer inte uppmaningen om att handla ensamma

Rapport: Människor följer inte uppmaningen om att handla ensamma

Det är en fortsatt ökad smittspridning av covid-19 i landet. I flera län dominerar den brittiska, mer smittsamma, mutationen. Samtidigt visar Sveriges länsstyrelsers senaste rapport om läget i landet att allmänheten är dålig på att följa uppmaningen om att handla ensamma.

Landets 21 länsstyrelser ska se till att lagar och rekommendationer efterlevs under pandemin och varje vecka släpps en lägesrapport som sammanfattar trender.

I den senaste rapporten kan vi se att svenskarna generellt följer riktlinjer och lagar, hela 17 av 21 länsstyrelser rapporterar om hög efterlevnad.
Men det finns också trender som oroar.

Varmare väder

12 län rapporterar att allmänheten inte följer uppmaningen om att handla ensamma, och två län understryker behovet av nationella informationsinsatser på området.

Något som kan vara extra viktigt i och med det varmare vädret och den stundande påskledigheten, där verksamheter som sportaffärer, handelsträdgårdar samt båt- MC- och biltillbehörsbutiker, väntas få ett ökat antal besökare.

En annan oroande utveckling som lyfts fram i den senaste lägesbeskrivningen handlar om kreativa sätt att runda restriktioner.

I rapporten skriver man att det från flera håll i landet kommer oroande signaler om att verksamhetsutövare försöker hitta sätt att kringgå lagstiftningen.

Rundar regler

Bland annat nämner man allmänna sammankomster/idrottstävlingar dit enbart sponsorer bjudits in som publik för att det ska räknas som ett slutet sällskap, vilket gör att man kan komma undan begränsningsregeln om max åtta personer.

Det finns också rapporter om anläggningar som har utökat sin restaurangverksamhet på delar av arenaläktaren för att på så sätt gå under lagen om serveringsställen istället för den mer strängare covid-19-lagen.

– Vi har sedan tidigare sett att det finns bristande förståelse hos delar av allmänheten beträffande allas ansvar att minska smittspridningen. Att vi nu får fler och fler rapporter om verksamhetsutövare som försöker kringgå lagstiftningen är naturligtvis oroande, säger Anna Carlsson som är nationell samordnare för länsstyrelsernas pandemitillsyn.

Källa: SVT.se

Lärare från Göteborg ny partiledare för Feministiskt initiativ السابق

Lärare från Göteborg ny partiledare för Feministiskt initiativ

ثلاثون سنة ضاعت هباء! التالي

ثلاثون سنة ضاعت هباء!

شاركنا تعليقك