Resan från botten mot toppen har börjat

Resan från botten mot toppen har börjat
Lomma får nytt bottenbetyg när äldreomsorgen i landets kommuner rankas. Men nästa år vänder det. Det tror Susanne Borgelius (M), socialnämndens ordförande. Äldreomsorg i kommunal regi, ökad bemanning, nya chefer, utbildning av personal och svenskundervisning ska få Lomma att klättra mot toppen.

Det är Socialstyrelsens årliga mätning som ännu en gång visar att Lomma hamnar lågt bland Sveriges kommuner. Resultaten bygger bland annat på enkäter bland vårdtagare och anhöriga.

Samtidigt pågår ett utvecklingsarbete som Susanne Borgelius hoppas ska ge en bättre placering redan nästa år.

– Vi tar små steg hela tiden. Men det kommer att ta ett antal år innan vi ligger högt jämfört med andra kommuner, säger hon.

I våras återgick hemtjänsten i kommunal regi efter flera år på entreprenad. I mars nästa år följer kommunens fyra äldreboenden efter.

De flesta av entreprenören Frösundas cirka 150 anställda ser ut att följa med och få kommunen som ny arbetsgivare. Men fler ska anställas – hur många är ännu oklart – för att öka personaltätheten.

Vårdpersonal är en bristvara. Hur blir Lomma en attraktiv arbetsgivare?

– Vi märker redan att vi har lättare att rekrytera. När vi frågar sökande säger de flesta att de vill vara med på den förändringsresa vi påbörjat. Medarbetarna är de viktigaste reklampelarna. Om de är nöjda så sprids det, säger Susanne Borgelius.

Fler heltidsjobb kan öka attraktiviteten. Hur ser du på möjligheterna?

– Vi försöker redan tillmötesgå sådana önskemål. HR-avdelningen ska anställa en projektledare som särskilt arbetar för bättre möjligheter till heltid.

Hur tänker ni kring delade turer?

– Vi gör vad vi kan för att undvika det. Hittills har det inte lyckats helt.
När kommunen återtar äldreboendena byts cheferna ut mot nya. Varför?
– Vi vill införa det ledarskap som vi anser är bäst. De nuvarande cheferna är inte dåliga, men vi vill bygga något nytt. Det hade inte varit trovärdigt mot vår invånare att fortsätta med samma chefer när Frösunda varit så kritiserat.

Ni ska kompetensutveckla all personal. Vad innebär det?
– Både vår egen och och Frösundas personal får i höst utbildning i läkemedel, demens, åldrande och åldrandets sjukdomar. I vår går vi vidare och stärker vårt kulturbyggande genom att ta upp attityder, förhållningssätt, värderingar och bemötandefrågor.

Ni ska också utbilda i svenska. Hur kan det finnas personal utan tillräckliga svenskkunskaper?

– Det har förekommit rekryteringar där svenskan varit för låg. En del har slutat. Andra erbjuder vi nu utbildning. Vi har startat undervisning för ett femtontal anställda i omsorgssvenska tre timmar per vecka under tio veckor.

– Sverige har stor arbetskraftsbrist. Att stänga ute människor som inte talar felfri svenska, men i övrigt har alla kvalifikationer är fel väg att gå. Man ska ha en rimlig grundnivå på svenskan, men sedan måste vi som arbetsgivare ta ansvar och kompetensutveckla, säger Susanne Borgelius.

De äldre blir fler och ett nytt äldreboende behövs i kommunen. När byggs ett sådant?
– Planen är att ha ett nytt boende med 40 platser klart i juni 2025. Men var det ska byggas är ännu inte bestämt. De närmaste åren ser vi ett ökat behov av demensplatser medan behovet av somatiska platser minskar. Därför har vi ställt om till fler demensplatser så att alla med behov kan få plats.

Äldreomsorgen vill öka samarbetet med ideella krafter. Vad innebär det?
– Många föreningar är redan engagerade i verksamheter riktade till våra äldre. Vi vill öka samarbetet. Men föreningarna ska inte ta över kommunens ansvar, utan komplettera. Vi kommer att anställa aktivitetsledare på de särskilda boendena så att där alltid finns ett utbud.

Lomma saknar definition av lagens begrepp "skälig levnadsnivå". Det skapar otydligheter kring hur mycket och vilken sorts hjälp äldre har rätt att få. Hur hanteras det här?

– Det är ett stort arbete att ta fram riktlinjer, som ska vara klart innan sommaren. Parallellt utreder vi också välfärdsuppdraget. Det handlar om vad kommunen ska bidra med och vad andra aktörer ska bidra med.

Hur kommer det det att märkas i äldreomsorgen?

– Idag är det inte helt tydligt vad man kan förvänta sig. Det nya regelverket ger ökad tydlighet. Från de som fattar biståndsbeslut, till personalen som utför arbetet och vidare till vårdtagare och anhöriga.

Fortsatt missnöje med hemtjänst och äldreboende

Varje år gör Socialstyrelsen en undersökning om hur de äldre upplever äldreomsorgen i landets kommuner. En mängd frågor ingår. I den senaste från september är Lommas resultat fortsatt bland de lägsta i landet.

Siffrorna nedan visar andelen svar i procent för Lomma kommun på frågan ”Hur nöjd/missnöjd är du sammantaget med ditt äldreboende/den hemtjänst du får?”

Sydsvenskan.se

S-politiker vill tvinga föräldrar sätta sina barn i förskola från två års ålder السابق

S-politiker vill tvinga föräldrar sätta sina barn i förskola från två års ålder

جراح غائرة لا تندمل.. كيف نتعامل معها؟ التالي

جراح غائرة لا تندمل.. كيف نتعامل معها؟

شاركنا تعليقك