S-politiker vill tvinga föräldrar sätta sina barn i förskola från två års ålder

S-politiker vill tvinga föräldrar sätta sina barn i förskola från två års ålder
SVERIGE Gör förskola obligatorisk från två års ålder. Det tycker elva socialdemokratiska riksdagsledamöter, som skrivit en motion om saken, något krönikören Susanne Birgersson var först att uppmärksamma. ”Idén om en stark välfärdsstat bygger på individens möjlighet till frigörelse från klass, kön och familjebakgrund. En frigörelse som bör börja redan i förskoleåldern”, skriver man i motionen.

Bland de elva riksdagsledamöterna märks bland annat justitieutskottets ordförande Fredrik Lundh Sammeli.

I sin motion skriver ledamöterna att man vill att riksdagen ser över möjligheten att göra förskolan obligatorisk från två års ålder. I dag är förskola obligatorisk från höstterminen det år barnet fyller sex år.

Som motivering till att göra förskolan obligatorisk anför socialdemokraterna rättviseskäl.

”Vägen till ett jämlikt samhälle börjar i sandlådan”, skriver man.

”För många barn är förskolan också den plats där man faktiskt möter andra människor…”

Inledningsvis argumenteras det som om man främst vill att alla föräldrar ska få möjlighet att sätta sina barn i förskola. Man skriver:

”Förskolan är i första hand till för barnen och därför ska heller inte arbetslösas barn förnekas skolgång eller barn till föräldralediga ges kortare tid. Det bör övervägas om inte alla barn ska ha lika rätt till förskola oavsett vårdnadshavarnas ställning på arbetsmarknaden.”

Lite längre ner blir tonen mer tvingande:

”Det kan låta drastiskt med en förskoleplikt från två års ålder, men faktum är att en stor majoritet av barnen redan har börjat förskola innan dess. De som börjar senare är i högre grad barn till föräldrar med utländsk bakgrund eller med arbetarklassbakgrund.”

Som skäl anges att man vill att fler kvinnor ska komma ut på arbetsmarknaden. Man skriver att kvinnor fortfarande står för merparten av det obetalda hemarbetet, vabbar mer och tar ut mer av föräldraförsäkringen.

”Det handlar också om att ta ytterligare steg mot ett mer jämställt samhälle”, skriver man.
Som avslutning hänvisar man till tankar om att frigöra sig från ”klass, kön och familjebakgrund”.

”Idén om en stark välfärdsstat bygger på individens möjlighet till frigörelse från klass, kön och familjebakgrund. En frigörelse som bör börja redan i förskoleåldern.”

Frilansskribenten och krönikören Susanne Birgersson, som brukar publiceras på Expressens ledarsida (oberoende liberal), sågar i en tweet motionen.

Susanna Birgersson

@susbirgersson

Vänligen offra inte mig och min familj på integrationens altare. Jag tar hand om mina tvååringar själv, tack.
1:35 em · 13 okt. 2020

nyheteridag.se

S-politiker vill tvinga föräldrar sätta sina barn i förskola från två års ålder السابق

S-politiker vill tvinga föräldrar sätta sina barn i förskola från två års ålder

جراح غائرة لا تندمل.. كيف نتعامل معها؟ التالي

جراح غائرة لا تندمل.. كيف نتعامل معها؟

شاركنا تعليقك