PRESSMEDDELANDE - 18 JUNI 2020 14:30

Så rustar Malmö stad för att hantera coronasmittan under sommaren

Så rustar Malmö stad för att hantera coronasmittan under sommaren

Digitalt mötesrum testas på mötesplats Tuppen, trängsel på stränder och uteserveringar samt ny lag för serveringsställen från 1 juli. Under torsdagen hade Malmö stad pressträff med anledning av covid-19.

Per-Erik Ebbeståhl, ledningsstrateg på stadskontoret, inledde med att vi nu hållit på i fyra månader med covid-19 men att vi måste fortsätta hålla i och hålla ut.

- De grundläggande instruktionerna gäller fortfarande, tvätta händerna ofta, håll avstånd och stanna hemma om du är sjuk, säger Per-Erik. Håll garden uppe över sommaren och in i höst! Följ de nya reserestriktionerna, gäller både er som reser iväg och er som kommer hit till regionen.

Smittfria vårdboenden

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen har inför sommaren tydliga rutiner för sitt arbete, skyddsutrustning finns på plats, det finns en god bemanning och de har ett gott samarbete med primärvården och regionen.

De kommer att fortsätta att ha covid-team och kohortvård på plats.

- Tack vare ett hårt arbete, engagerade medarbetare, ett starkt stöd från staden och en viss mån tur är nuläget att endast ett fåtal personer nu vårdas med konstaterad smitta, säger Gisela Öst, direktör på hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen.

Vi följer dagligen upp vårt arbete gällande covid-19 i organisationen för att snabbt kunna agera vid behov. Det är glädjande att idag kunna säga att vi har smittfria vårdboenden i Malmö stad.

- Vi vill gärna att anhöriga ska träffa sina nära och kära, därför har vi satt upp hälsa-på-skydden på vårdboenden i Malmö.

I nästa vecka testar vi ett digital mötesrum på mötesplats Tuppen, dit anhöriga kan komma om man har problem med tekniken hemma, avslutar Gisela Öst.

Stränder och parker viktiga mötesplatser

Caroline Lundholm från fastighets- och gatukontoret berättade om vad vi gör ute på gator och torg, parker och stränder.

- Malmös gator, torg, parker och stränder har blivit ännu viktigare mötesplatser och vi måste se till att de är tillgängliga, trygga och välskötta, säger Caroline.

Vid fint väder kommer behovet av städning och renhållning att öka och här har vi beredskap för att snabbt kunna parera både väder och besökstryck.

Badplatstoaletter städas tre gånger per dag, fintoan på Gustav Adolfs torg är avgiftsfri och det är öppet dygnet runt på offentliga toaletter vid knutpunkter, för att göra det lättare att tvätta händerna.

Då Folkhälsomyndighetens rekommendationer inte tillåter större folksamlingar blir det färre saker för människor att hitta på. Därför hjälps staden åt tillsammans med besöksnäringen med att ge Malmöbor och besökare så mycket upplevelser och anpassade aktiviteter som det är möjligt under rådande omständigheter.

Mötesplatser och aktiviteter ordnas för barn och unga på Ribersborgsstranden och i stadsdelarna, guidade visningar i Kalkbrottet och Torup erbjuds med föranmälan, museer och konsthallar håller öppet.

- Vi får synpunkter om att det ibland är trångt på bryggor och stränder, säger Caroline.

Det finns inget lagstöd för kommunen att avvisa personer utan vi uppmanar de badande att hålla avstånd.

Avståndsmarkeringar på bryggor fungerar inte, de lossnar och försvinner.

Fina dagar kommer människor att vilja samlas på stränder och i parker, då måste vi gemensamt ta hänsyn till den speciella situation vi har och t.ex. inte uppehålla oss på bryggor eller badstegar i onödan.

Skyltar finns som påminner om avstånd och badvärdarna kommer ha kläder som också påminner om avståndet, avslutar Caroline.

Ny lag för serveringsställen

Arvid Nordland från miljöförvaltningen berättade att inspektörerna möter verksamheter som kämpar hårt i en utmanande tid och som har ett stort ansvar för att hjälpa till att begränsa spridningen i samhället.

Vår bild är att företagen arbetar aktivt med frågan och det finns en bra dialog.

- Från den 1 juli får Sverige en ny Lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen som ska gälla året ut, berättar Arvid.

Lagen innebär att kommunerna blir tillsynsmyndighet i denna fråga och att ansvaret flyttas från smittskyddsläkarna, som i fortsättningen kommer att ha en rådgivande funktion.

Den nya lagen innebär att miljöförvaltningen både kan vitesförelägga och stänga serveringsställen direkt.

- För restaurangernas del innebär den nya lagen att det blir enklare för inspektörerna att ställa tydliga krav, något som kommer att underlätta kommunikation och tydlighet, säger Arvid.

För Malmöbornas del kan den nya lagen medföra ökad trygghet och säkerhet, eftersom ledtiden mellan inspektion och åtgärd från myndigheten (som t ex en stängning) blir kortare.

- För oss på miljöförvaltningen gäller det också att hitta rätt nivå i tillsynen, eftersom vi inte har för avsikt att varken se genom fingrarna eller vara övernitiska. Det ska vara rätt nivå helt enkelt, avslutar Arvid.

Kontaktpersoner:
Gisela Öst, förvaltningsdirektör, hälsa,- vård och omsorgsförvaltningen, tel: 040-346363, e-post: gisela.green@malmo.se
Caroline Lundholm, enhetschef fastighets- och gatukontoret, tel: 040-341215, caroline.lundholm@malmo.se
Arvid Nordland, enhetschef miljöförvaltningen, tel: 040-342073, e-post: arvid.nordland@malmo.se
Malmö stads presstjänst 040-341150, press@malmo.se
Ämnen
* Offentlig sektor Statlig, kommunal förvaltning
Regioner
* Malmö

Mannen erkände fler barn- våldtäkter än han greps för السابق

Mannen erkände fler barn- våldtäkter än han greps för

في ذكرى إنهاء العبودية.. أمريكا تنتفض ضد العنصرية التالي

في ذكرى إنهاء العبودية.. أمريكا تنتفض ضد العنصرية

شاركنا تعليقك