Skolka inte från högskoleprovet

Skolka inte från högskoleprovet
Beskedet från Universitets- och högskolerådet (UHR) och regeringen att ställa in också höstens högskoleprov är nedslående. Nu kommer många unga att hindras från att förverkliga sina drömmar. Regeringen måste ändra sig. Det här går att lösa med lite god vilja även i coronatider.

Att vårens högskoleprov fick ställas in var inte så konstigt. Då var vi mitt uppe i en akut fas av pandemin. Men det har gått fem månader sedan dess, och det minsta man kan begära är att ansvariga myndigheter använt den tiden till att hitta lösningar så att höstens prov ändå skulle kunna gå av stapeln.

Emellertid verkar man ha legat på latsidan och helt enkelt inte brytt sig om det hela, vilket är oerhört märkligt eftersom regeringen samtidigt har utökat utbildningsplatserna just för att efterfrågan ökat i coronakrisens spår.

Då borde man ju se till att de studenter som vill också kan ta dessa utbildningar. Tider av lågkonjunktur och hög arbetslöshet brukar ju vara bra tillfällen att utbilda sig och höja sin kompetens.

Det var först i juli som UHR tillsatte en utredning för att se om högskoleprovet skulle kunna genomföras. Men istället för att titta på alternativa lösningar så konstaterade man provet inte går att genomföra i sin ursprungliga form.

Goddag yxskaft! Det begrep ju alla redan i mars. Myndigheten verkar enbart ha fokuserat på alla problem som skulle hindra ett genomförande. Sedan har regeringen bara svalt resonemangen.

Den mest egendomliga invändningen rör maxgränsen på 50 personer och hur den sociala distanseringen skall gå till. Har de ansvariga på UHR aldrig själva avlagt ett prov? Det ligger så att säga i sakens natur att man håller avstånd till andra under ett prov för att förhindra att det fuskas.

Och när det gäller antalet så har Folkhälsomyndigheten sagt att ur smittspridningssynpunkt så kan högskoleprov visst hållas, givetvis att man i övrigt håller sig till de rekommendationer som finns.

Kan universiteten och högskolorna betros med nya studenter så kan de också betros med provtagare en helg i oktober.

Dessutom så har de 21 lärosäten som sköter det praktiska också hållit på att förbereda sig, ända till ett möte häromveckan med UHR då det plötsligt hette att det var omöjligt. Visst hade lärosätena påpekat en del utmaningar med lokaler, personal och ökade kostnader, men det är ju sådant som går att lösa med lite god vilja från alla parter.

Fler provlokaler och provvakter torde inte vara något problem att vaska fram under en helg. Det finns arbetslösa som kan ställa upp, eller till och med lokalt förtroendevalda, som Moderaternas utbildningspolitiska talesperson Kristina Axén Olin föreslog i Aktuellt (19/8). Regeringen borde kunna vara generös nog att stå för de ökade kostnaderna.

Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna tänker väcka ett utskottsinitiativ i riksdagen för att få regeringen att vidta de åtgärder som behövs för att höstens prov också blir av. Åtminstone borde de som aldrig har gjort provet kunna få göra det.

I våras var det närmare 70 000 som var anmälda, och åtta av tio var under 25 år. De förtjänar den andra chans som högskoleprovet innebär. Att sätta alla dessa människor i ett limbo i ett helt år är både orimligt och orättvist. Gör om och gör rätt!

nwt.se

Göteborg kan ta historisk ställning mot kärnvapen السابق

Göteborg kan ta historisk ställning mot kärnvapen

خدمة رعاية المُحتَضرين.. هل تراعي الخلفية الثقافية والدينية للمهاجرين؟ التالي

خدمة رعاية المُحتَضرين.. هل تراعي الخلفية الثقافية والدينية للمهاجرين؟

شاركنا تعليقك