Skolsegregationen ökar i Sverige

Skolsegregationen ökar i Sverige

Allt fler elever går på en skola som är segregerad. Det visar Sveriges Radios granskning av elevsammansättningen på landets grundskolor.

Sveriges Radio har granskat elevsammansättningen på landets grundskolor under förra läsåret och tio år tillbaka i tiden. 

Vi har tittat närmare på de skolor som sticker ut, antingen när det gäller andel elever med utländsk bakgrund, eller hur stor andel av eleverna som har en förälder som läst vidare efter gymnasiet.

De skolor som avviker med minst 20 procentenheter åt det ena eller andra hållet från kommunsnitten räknar vi som tydligt segregerade.

På tio år har andelen elever som går på så här tydligt segregerade skolor ökat från drygt var femte till drygt var fjärde elev i landet.

– Det bekräftar det mönster som andra också har sett, det är så det ser ut, sorteringen av elever ökar, allt fler elever går på skolor med elever som liknar dem själva, säger Björn Åstrand som lett den statliga utredning som nu är på remiss med flera förslag kring hur skolsegregationen ska minska.

Såväl Åstrand och andra forskare och Skolverket har pekat på hur skolans demokrati och värdegrundsuppdrag försvåras av skolsegregationen.

De segregerade skolorna som Sveriges Radios granskning lyfter fram finns i 2 av 3 av landets kommuner.

– Om du pratar med fler människor så kanske du lär dig hur de har det, man lär sig att det inte är en sorts människa som finns på jordklotet utan det är mycket mer som finns där, säger Rawan Alazzawi, som är elev i Halmstad.

SverigesRadio.se

"Historic" budget spends billions on work and welfare السابق

"Historic" budget spends billions on work and welfare

دراسة علمية تكشف سرّ العلاقة بين الجري والموت المبكّر! التالي

دراسة علمية تكشف سرّ العلاقة بين الجري والموت المبكّر!

شاركنا تعليقك