Sydstatsflaggan förbjuds på amerikanska militärbaser

Sydstatsflaggan förbjuds på amerikanska militärbaser
Försvarsminister Mark Esper har beslutat att sydstatsflaggan inte är tillåten på amerikanska militäranläggningar.

Det sker efter att marinkårens general utfärdat order i juni om att den får inte visas på marinkårens baser.

Efter flera veckors debatt förbjöd försvarshögkvarteret Pentagon sydstatsflaggan (Confederate flag) från att visas på millitära anläggningar.

Det är innebörden av en policy i ett memorandum som försvarsminister Mark Esper delade på twitter under fredagen rapporterar amerikanska medier.

”Idag utfärdade jag ett memorandum angående flaggning vid försvarsdepartementets anläggningar. Med denna policyändring kommer vi att förbättra moralen, sammanhållningen och beredskapen hos dem som försvarar vår stora nation.”

I policyn nämns inte ordet förbud, inte heller den specifika flaggan, Confederate flag, som började användas i inbördeskriget på 1860-talet.

Däremot listas sådana flaggor som är tillåtna.

Några flaggor som nämns är amerikanska flaggan, allierades flaggor och partners flaggor samt militära enheters officiella flaggor.

Enligt Espers meddelande kan obehöriga flaggor visas i museer, på historiska utställningar, som konstverk eller i utbildningsprogram.

Elitförband först

Amerikanska marinkåren som är ett förband med hög beredskap och som har karaktären av ett elitförband har redan förbjudit sydstadsflaggan.

Befälhavaren, general David Berger, gav order i början av juni att sådana flaggor skulle tas bort från anläggningarna.

”Den flaggan, som vissa omfamnar som en symbol för arv, bär kraften att förorsaka känslor av delning och kan försvaga enhetens sammanhållning som krävs för strid” sade Berger.

SVT.se

Hon leder Region Skånes största IT-projekt hittills: ”En omställning för alla” السابق

Hon leder Region Skånes största IT-projekt hittills: ”En omställning för alla”

أفضل دولة للأطفال التالي

أفضل دولة للأطفال

شاركنا تعليقك