Tätare UD-bedömningar av reseläget

Tätare UD-bedömningar av reseläget
UD kommer att ta ställning till vilka länder som man avråder från resor till var 14:e dag under sommaren.

De tätare bedömningarna är tänkta att underlätta för de som planerar att resa utomlands, förklarade utrikesminister Ann Linde (S) efter regeringssammanträdet i dag.

 - Framöver, så kommer vi att fatta beslut om reseavrådan var fjortonde dag, med start ‪den 15 juli‬. Vår avsikt är också att en tid före de här beslutsdatumen så ska vi berätta om eventuella förändringar i avrådan.

Men samtidigt vill jag understryka att vi kommer alltid att ha möjlighet att fatta andra beslut när situationen kräver det.

Den avrådan från resor till samtliga länder i världen som regeringen införde i mars har ändrats vid flera tillfällen. Senast skedde det den 30 juni då man lyfte avrådan från resor till 14 länder inom Europa. Men under den dryga vecka som gått sedan dess har det uppstått nya frågor kring en del länder. Ann Linde igen.

– Den senaste tiden har vi sett regionala nedstängningar, och vi har sett att bland annat Grekland först aviserade att de skulle öppna upp för resande från Sverige, sedan bestämde de sig för att stänga ner igen. Så läget är väldigt oförutsägbart, det är föränderligt och vår bedömning är att såhär kommer det att fortsätta den närmaste tiden.

Genom att göra nya bedömningar om vilka länder som UD avråder från resor till, med tätare mellanrum, försöker regeringen alltså att klara de snabba svängningarna. På frågan om varför inte UD redan nu återinför avrådan om resor till Grekland, svarade utrikesministern såhär:

– Det är ju en möjlighet vi hade haft, men vi tänkte att det blir för rörigt just nu och eftersom Grekland kommer att göra en ny bedömning den 15:e så får vi se hur det blir. Vi kommer ju också med vår bedömning den 15:e. Vi har haft en oerhört stor och intensiv kontakt med Grekland.

Sveriges Radio

Muslimsk skola har haft könsseparerad undervisning i 22 år السابق

Muslimsk skola har haft könsseparerad undervisning i 22 år

السويد.. الأكثر ابتكارا التالي

السويد.. الأكثر ابتكارا

شاركنا تعليقك