Undvik plånbokstabbarna inför nyår

Undvik plånbokstabbarna inför nyår
En paus i julstöket för att se över privatekonomin inför årsskiftet kan vara värdefullt för plånboken. Hörde du till dem som sålde fonder och aktier i börsraset i våras kan det vara en särskilt bra idé.

– Se till att göra ett bokslut över hushållets ekonomi innan året tar slut, säger Arturo Arques, privatekonom på Swedbank.
Vissa saker måste hinnas med före nyår för att räknas med i nästa års deklaration och påverka den skatt du då ska betala.

– Till dig som har gjort värdepappersaffärer under året är tipset att se över dem. Det var hög aktivitet på börsen i våras. Många blev rädda när börsen rasade. Men man får inte glömma att förra året steg börsen 35 procent, så många har gjort en hel del vinster. Sen finns det nog också många som gjort förluster, säger Arturo Arques.
Den som vet med sig att den har sålt värdepapper med vinst under året bör, enligt honom, se över om det finns några värdepappersförluster att realisera före årsskiftet.
– Passa på att kvitta vinster mot förluster. Det är en sådan sak som måste ske före årsskiftet. På det sättet kan du få ned skatten du måste betala, säger Arturo Arques.
Nästa år slopas räntan på uppskov med bostadsvinster. Den som sålt en bostad de senaste åren och betalade in skatten kan begära omprövning av tidigare deklarationer. Den som sålde sin permanentbostad med vinst 2014 och vill ompröva sina deklarationer för att få en skatteåterbetalning behöver begära det hos Skatteverket före årsskiftet.
Innan man begär omprövning bör man fundera över vad pengarna man får tillbaka ska användas till, och man behöver betala uppskovsräntan för åren före 2021.
– Exempelvis kan man göra en amortering på bolånet för att sänka sin räntekostnad, säger Arturo Arques.
Men det är också bra att ha i bakhuvudet att det fortfarande rör sig om en skatteskuld till Skatteverket.
Den som har en tjänstepension och vill ändra förvaltare måste också begära det före årsskiftet.
– Annars fortsätter inbetalningarna att gå till den förvaltare du har i dag, säger Arturo Arques.
När det gäller de runt tio procent som inte har en tjänstepension via arbetsgivaren gäller fortfarande avdragsrätten för individuellt pensionssparande.
– För att göra avdraget behöver du betala in på ditt så kallade IPS-konto före årsskiftet, säger Arturo Arques.
Något som är avdragsgillt för alla är gåvor till av Skatteverket godkända gåvomottagare under vissa förutsättningar. Det går att få upp till 1 500 kronor i skattereduktion för gåvor.
– Nu när vi ändå kan bränna pengar på annat kanske vi kan bränna dem på välgörenhet också, säger Arturo Arques.

FAKTA

Kom ihåg detta före nyår

Om du har sålt aktier eller fonder (som inte ligger i ett investeringssparkonto (ISK)) i år ska affärerna redovisas i deklarationen 2021. Kapitalvinster kan kvittas mot kapitalförluster och på det sättet minska skatten.

Begär omprövning av tidigare deklarationer om du sålde din bostad 2014 och vill ansöka om uppskov eftersom uppskovsräntan slopas nästa år. Deklarationer kan omprövas för innevarande år och fem år före.

Se över förvaltaren av din kollektivavtalade tjänstepension.
Den som inte har en tjänstepension har fortfarande avdragsrätt för individuellt pensionssparande. Inbetalningen måste göras före årsskiftet för att komma med i nästa års deklaration.

Rut- och rotavdrag behöver betalas senast den 31 december för att vara avdragsgilla i nästa års deklaration. Maxavdraget är 50000 kronor per person och år. Summan dras av mot inkomstskatten, så för att kunna göra avdrag krävs att du har haft en inkomst som du betalar skatt på.

Den som har ojämn inkomst, har utgifter för räntebetalningar och avdragsgilla resor till och från arbetet kan ansöka om jämkning för att rätt skatt ska dras varje månad. En sådan ansökan behöver skickas till Skatteverket inför varje nytt år.

Gåvor är avdragsgilla till ett maxbelopp och under vissa förutsättningar.

Avdragsrätten gäller gåvor till godkända gåvomottagare och givaren måste ha gett minst 200 kronor till en mottagare vid ett och samma tillfälle och minst 2000 kronor totalt under året. Skattereduktion kan fås med 25 procent av det skänkta beloppet upp till maximalt 1500 kronor.
Källa: Swedbank, Skatteverket

Källa: sydsvenskan.se

Undvik plånbokstabbarna inför nyår السابق

Undvik plånbokstabbarna inför nyår

شاركنا تعليقك