Utvecklingen i världens 57 sköra stater går bakåt

Utvecklingen i världens 57 sköra stater går bakåt
Antalet människor som lever i sköra och instabila stater i världen ökar. 57 av dessa stater kommer allt längre ifrån att uppnå de globala målen, men samtidigt ökar biståndet de får från världens rika länder, enligt OECD.

Innan covid-19-pandemin slog till levde 23 procent av världens invånare i 57 så kallade sköra och instabila stater. Det skriver organisationen OECD i sin årliga rapport State of Fragility, som publicerades den 17 september i år. 

En stat kan klassas som skör och instabil när staten och samhällen i ett land inte har kapacitet att hantera konsekvenserna av utbrett våld, fattigdom, ojämlikhet, migration och miljömässig och politisk försämring. Sedan förra årets rapport har Lesotho, Togo, Nicaragua och Kambodja sällat sig till denna skara av länder. 

Positivt är att Egypten, Östtimor, Nepal, Malawi och Rwanda anses vara så stabila att OECD inte längre klassificerar dem som svaga och instabila. Det är goda nyheter i en annars dyster rapport.

Enligt OECD är situationen i de 57 sköra staterna så dålig att knappt någon av dem kommer att uppnå ens ett av de 17 globala målen för hållbar utveckling till år 2030.

Förra året var prognosen att dessa stater åtminstone skulle uppnå mål 13, att bekämpa klimatförändringarna. I och med pandemin är så inte längre fallet. 
Pandemin gör att utvecklingen i de sköra staterna helt stannat upp eller gått bakåt vad det gäller åtta av de globala målen.

Det går helt emot det löfte världens alla länder gav i september 2015, att ingen skulle lämnas utanför eller åsidosättas, utan att alla skulle uppnå de globala målen, eller Agenda 2030 som de också kallas. 

– Covid-19 är en globalt systematisk chock som förvärrar instabilitet och risker, och hindrar framsteg i arbetet med de globala målen.

Medan vi fortsätter att bekämpa den värsta sociala-, ekonomiska- och hälsovårdskrisen på hundra år måste vi sätta människor i centrum för våra utvecklingsinsatser gentemot instabilitet och skörbarhet, säger Angel Gurría, generalsekreterare för OECD i ett uttalande.

Rapporten State of Fragility 2020 visar att om utvecklingen fortsätter som idag kommer fler än var fjärde människa på jorden att leva i en skör stat år 2030. Redan idag lever tre av fyra av världens mest fattiga människor i någon av de 57 sköra staterna. 

Antal barn som inte går i skolan i världens sköra stater kommer de kommande tio åren att öka med 35 miljoner, från de 223 miljoner barn som redan idag inte går i skolan i dessa länder. Likaså ökar ojämlikheten och kvinnors och flickors rättigheter blir allt mer eftersatta. 

För att stoppa utvecklingen rekommenderar OECD att världens rika länder ökar det långsiktiga utvecklingsbiståndet till världens mest sköra stater. OECD-ländernas bistånd till de sköra staterna utgjorde 2018 nästan två tredjedelar av dessa länders totala bistånd. 

Över tid visar OECD att organisationens medlemsstaters bistånd till sköra stater ökar, men fortfarande 2018 var en fjärdedel av biståndet humanitärt. Den andelen behöver minska då det bara är plåster på såren. Endast långsiktigt bistånd kan komma åt grundorsakerna till den negativa utvecklingen i de sköra staterna, enligt OECD. 

För att bistå de människor som lever i sköra stater behöver världens rika länder investera bistånd såväl som företagsinvesteringar i utbildning, hälsovård, vatten och sanitet och sociala skyddsnät. Invånarna i de här ländernas måste få utbildning och arbete, skriver OECD. 

omvarlden.se

Höjd a-kassa förlängs i två år السابق

Höjd a-kassa förlängs i två år

Svenska politiker splittrade om migrationsavtal التالي

Svenska politiker splittrade om migrationsavtal

شاركنا تعليقك