Vaccinfabriken i Solna bygger ut för covid-19

Vaccinfabriken i Solna bygger ut för covid-19

Den gamla postterminalen i Tomteboda är en byggarbetsplats. Men där tågvagnar nyligen rullade in och lastades om med post ska snart covid-19-vaccin hanteras – i toppmoderna lokaler när läkemedelsföretaget Valneva ställer om för att leverera covid-vaccin.
– Vi är väldigt stolta över det vi gör, säger Janet Hoogstraate, Sverigechef på Valneva.

Susanna Matsuo matar små glasflaskor på rullbandet som förflyttar dem in i syningsmaskinen. På en stol med blicken riktad mot den upplysta maskinens inre sitter kollegan Yabing Jia. Genom förstoringsglas kontrolleras de små flaskorna – vialerna – för att upptäcka felaktigheter i vaccinbehållaren – små partiklar, glasflisor eller andra orenheter som inte får finnas där.

Än är det inte skarpt läge. En anteckning på anslagstavlan på väggen beskriver vad som pågår: övning. Flaskornas innehåll är inte det riktiga. Än.
– Vi tränar på avsyning, och tittar skador och sorterar ut dem som inte blir godkända, säger Susanna Matsuo.

Den aktiva ingrediensen till vaccinet väntas börja levereras i början av mars. När läkemedelsföretaget expanderar kraftigt kommer fyllningen och paketeringen av doserna att ske i Solna. Själva tillverkningen av vaccinet som Valneva tagit fram sker i Skottland.

Janet Hoogstraate är Sverige-chef för Valneva. I Solna utökas verksamheten och rekrytering pågår.

Läkemedelsföretaget huserar i ett anrikt kvarter av låga tegelbyggnader i gult handslaget tegel. Här har vaccin hanterats i decennier. Området ritades av arkitekten Gunnar Asplund på 1930-talet för Statens bakteriologiska laboratorium. I huvudbyggnaden finns numera en restaurang och byggnaderna är K-märkta.

– Speciellt, men inte alltid helt praktiskt, säger Janet Hoogstraate.

Från ett litet kontrollrum går det att följa processen där påfyllningen av vaccindoserna sker.

Här råder strikta hygienkrav, och endast personal direkt involverade i påfyllningen av doserna har tillträde. En man i gröna skyddskläder och skyddsutrustning rör sig inne i rummet. I lokalen steriliseras också vialerna innan doserna fylls på och de små flaskorna förses med kapsyler innan de matas ut på ett karusell-liknande band.

– Här tillverkar vi normalt ett vaccin mot kolera. Men just nu håller vi på att ställer om för produktion av Valnevas vaccinkandidat mot covid-19, säger platschefen Susanna Boding.

– Anläggningen och utrustningen anpassas så att vi kan fylla covid-19-vaccinet i glasvialer. All utrustning som har produktkontakt byts ut så att det inte finns någon risk att vi kontaminerar covid-19-vaccinet.

Valneva, som är ett franskt läkemedelsföretag, har sin verksamhet även i Sverige och i Skottland. Intrycket är småskaligt, vilket förstärks av lokalerna.

Kolera-vaccinet, som företaget tillverkar i Solna, skiftas nu mot covid-vaccin som företaget utvecklat, och som väntas bli ett tillskott till arsenalen av vacciner mot corona-viruset.

I likhet med framtagandet av övriga covid-vacciner är processen förkortad, genom att flera förberedelser pågår parallellt. De kliniska prövningarna i fas 1 och fas 2 inleddes i december och om allt går som det ska kommer ett godkännande av vaccinet till sommaren.

– Normalt sett kan det ta cirka tio år att få fram ett nytt vaccin. Nu kortas processen till 18 månader för att behovet är så stort, säger Janet Hoogstraate.

Samtidigt med den kliniska prövningen inleds produktion och fyllning för att bygga upp ett lager som är redo när alla tillstånd är på plats.

Janet Hoogstraate beskriver satsningen som ett risktagande – inte minst finansiellt.
– Ett avtal och beställning av vaccinet behövs för att sätta igång med storskalig produktion. Vi bygger upp ett lager som är i väntan på myndighetsgodkännande. Men så är det för alla vaccintillverkare i det här läget.

I september ska leveranserna av vaccin till Storbritannien ta fart. Ett avtal finns om 60 miljoner doser i år och 40 miljoner under 2022.

Den expansion som företaget planerar sker framför allt i lokaler i gamla Tomteboda 500 meter bort. I den gigantiska hallen där postvagnarna tidigare rullade finns perrongen kvar. Men bygget pågår för fullt för läkemedelsproduktion i toppmoderna lokaler.

Även här är det K-märkt, de imponerande takstolarna i pressat trä får inte avlägsnas, inte heller de runda manshöga fönstren, vars ljusinsläpp dock inte får störa produktionen – den nya fabriken byggs med egen takhöjd inne i den äldre hangaren.

Projektledaren Anders Andersson rullar ut en stor ritning, som visar hur det perfekta flödet i sterilprocess, fyllning av vaccin, syning och packning ska åstadkommas.

– När vi gått runt här har ljusinsläppet väckt en del förskräckelse men det kommer vi att bygga bort, säger han.

Det är en femfaldig expansion, i antalet doser räknat som ska växla upp från nuvarande en miljon doser i veckan till fem miljoner.

I jämförelse med de andra vaccinerna mot covid-19 har Valnevas kandidat tagits fram med traditionella metoder, berättar Janet Hoogstraate.

– Det är ett inaktiverat helvirusvaccin med adjuvans, och det är en metod som är välbeprövad. Det finns barnvacciner och resevacciner som tillverkas med den här teknologin så många människor har fått den här typen av vaccin, med goda resultat – både på effekt och säkerhet, säger hon.

Valneva har tidigare utvecklat ett vaccin mot japansk encefalit, hjärninflammation, med samma metod.

Ali Mirazimi, adjungerad professor i klinisk virologi vid Karolinska institutet, bekräftar:
– Det är en gammal beprövad teknik. Så har man framställt vaccin i alla tider. Man odlar upp stora mängder virus, och inaktiverar det sedan. Fördelen är att man har alla proteiner i viruset med, och dessa vacciner kan bli mindre mutationskänsliga, säger Ali Mirazami.

De så kallade mRNA-vaccinerna från Pfizer-Biontech och Moderna som varit först att godkännas och användas för att bekämpa covid-19, innehåller en del av virusets genetiska kod, och riktar in sig på virusets så kallade spike-protein, som känns igen på de karakteristiska ”taggarna”. Helvirusvaccinet täcker däremot in hela viruset.

Då vaccinet samtidigt inte är så starkt immuniserande måste ett ämne tillföras som sätter igång immunförsvaret, så kallad adjuvans.

Men vaccin av helvirus-typen har andra fördelar, säger Ali Mirazimi. Det är en relativt sett billig variant, och inte lika känsligt som mrna-vaccinerna som kräver specialfrysar för nedfrysning i minus 70 grader. Valnevas vaccinkandidat ska förvaras i kylskåpstemperatur, i mellan två och åtta grader.

– mRNA-vaccinerna ställer höga krav på förvaring, och om man exempelvis befinner sig i en liten by i Afrika, så kanske ett sådant vaccin inte är möjligt att hantera. Då har den här typen av vaccin stora fördelar.

Vid sidan av Valnevas avtal om vaccinleveranser till Storbritannien pågår slutförhandlingar med EU-kommissionen och väntas vara klara inom ett par veckor. Sveriges vaccinsamordnare Richard Bergström som sitter i förhandlingarna, är därför försiktig i sina uttalanden.

Han beskriver det som en del i EU-kommissionens strategi att ha en portfölj med olika vaccintyper, där Valnevas kandidat VLA2001 är det mest traditionella. Hittills har sex avtal slutits med lika många leverantörer.

– Alla andra vacciner som koncentrerar sig på spikproteinet har ju fungerat bra hittills och även varit effektiva mot mutationer. Men vi måste gardera oss för ett worst case, och Valnevas vaccin är ett helvirus, och det gör att man har fler kontaktytor på viruset som man känner igen, säger Richard Bergström och tillägger att vaccinet väntas komma i en senare fas, tidigast i slutet av 2021.

EU-kommissionen har offentliggjort att diskussioner om leverans av 60 miljoner doser pågår, vilket enligt Richard Bergström är att betrakta som en relativt liten leverans.

För läkemedelsföretaget i Solna innebär det dock en stor omställning. Samtidigt med bygget pågår rekrytering och upplärning för fullt. Företaget har i dag 550 anställda utökar bemanningen. Mellan 50 och 60 personer ska anställas enbart i Solna.

För Susanna Matsuo och hennes kollega som nu skolas in vid avsyningen började det nya jobbet i januari, efter att ha gått en påbyggnadsutbildning på yrkesvux till läkemedelstekniker på Frans Schartaus handelsinstitut på Södermalm.

När vaccinet väl anländer, om några veckor, kommer det att bli hektiskt, tror Susanna Matsuo. Hon skiner upp och sträcker på sig vid frågan om hur hon ser på sitt nya jobb.

– Det känns helt overkligt. Jag hade inte kunnat drömma om när jag började utbildningen att pandemin skulle komma, och att jag skulle få vara med och bekämpa den på ett sätt, säger hon.

Fakta. Vacciner mot covid-19

EU-kommissionen tog i juni 2020 fram en vaccin-strategi mot covid-19 som Sverige ställt sig bakom för att så snabbt som möjligt få fram vaccin mot viruset. I utbyte mot rätten att få köpa ett bestämt antal vaccindoser inom en viss tid finansierar kommissionen en del av vaccintillverkarnas initiala kostnader.

Hittills har EU-kommissionen godkänt sex avtal om inköp av 2,3 miljarder doser framtida vaccin från lika många företag:

Pfizer-Biontech, AstraZeneca, Sanofi-GSK, Johnson and Johnson, Curevac och Moderna.
EU-kommissionen har slutfört ”sonderande samtal” med Novavax om upp till 100 miljoner doser och uppges vara nära ett avtal. Förhandlingar pågår med Valneva om upp till 60 miljoner doser.

Efter tester i laboratorier, och kliniska prövningar på frivilliga försökspersoner, görs godkännandet för försäljning ytterst av EU:s läkemedelsmyndighet EMA. Så snart ett vaccin har visat sig säkert och effektivt och godkänts på EU-nivå ska alla EU-länder få möjlighet att köpa vaccinet samtidigt, fördelat per capita så att det blir rättvist.
Källa: EU-kommissionen

Källa: DN.se

وزيرة فرنسية تحذّر من "اليسار الإسلامي" في الجامعات السابق

وزيرة فرنسية تحذّر من "اليسار الإسلامي" في الجامعات

Kritik mot danska säkerhetspolisens agerande före dådet i Köpenhamn 2015 التالي

Kritik mot danska säkerhetspolisens agerande före dådet i Köpenhamn 2015

شاركنا تعليقك