Vakna – ni måste se både rasismen och polishatet

Vakna – ni måste se både rasismen och polishatet
DEBATT. Vad är rasism/diskriminering/orättvisa? Alla har sin egen syn, tolkning och känslor kopplat till begreppen. Förvirringen är total. För vissa är rasism förenat med att heila på torget eller spotta på en invandrare enbart baserat på att hen inte ser svensk ut. Den andelen är glädjande nog få, men rasism är mycket bredare än så.

Rasism/diskriminering är när du och din svenska kompis har identiska cv:n och söker samma tio jobb och han blir kallad på sex intervjuer och du på en.

Rasism/diskriminering är du ringer på en enligt annonsen ledig stuga och kort efter att du har presenterat dig med namn är stugan inte längre ledig.

Rasism/diskriminering är när du instinktivt är skeptisk till din nya granne enbart för att han inte ser svensk ut.

Det är inte så att individerna som nekat jobbansökningarna, sommarstugorna eller är skeptiska är genuint elaka och onda människor. Det är strukturerna som vi lever under som har odlat det beteendet. Om två barn föds, ett är svart och ett är vitt, vilket av dessa barn löper störst risk at utsättas för rasism/diskriminering/orättvisa under sin livstid?

Två tankar samtidigt verkar omöjligt

Vi pratar gärna om att ha två tankar i huvudet samtidigt, men ingen lyckas göra det. Människor som tror sig göra saker som leder till en positiv utveckling men som egentligen bara gör motsatsen, eller värre.

Vi har människor som späder på polisförakt utan att ens försöka känna empati till sonen bakom uniformen som i söndags skadade hörseln i jobbet. Människor som inte klarar av att fördöma både polisvåld och vandalism, som om det ena utesluter det andra. 

Det finns människor som tycker att polisen är för snäll, andra tycker att polisen är för hård. Det finns människor som vill ha mer våld. Det är människor som nog aldrig upplevt våld, och har man gjort det men ändå förespråkar mer våld behöver man söka vård eller gå i terapi.

Sektliknande uppdelning

Det är en hårfin gräns när man upphör att vara en del av lösningen och övergår till att vara själva problemet. Det är en radikaliseringsprocess som man själv är blind inför och som sociala medier är proffs på att odla. Politiker, ledarskribenter, opinionsbildare och ideologer är så fastcementerade i sin egen ringhörna och så övertygade om sin egen sekts förträfflighet att ingen lyssnar på någon. Den egna flocken agerar närmast som får, och går endast dit deras herde pekar, kravlöst. 

Båda lägren har stora problem

Det räcker nu. Vettigt folk måste börja lyssna. Din brist på lyhördhet och övertro på egen förmåga och gruppen, ideologin eller ledaren gör dig till en del av problemet.
Konsekvent, oförsonligt och omänskligt polishat är problemet.
Omotiverade, stöddiga eller onödigt otrevliga polisingripanden är problemet.
Utpekandet av polisen som en rasistisk myndighet är problemet.
Förnekandet av strukturell orättvisa/diskriminering/rasism är problemet.
Att definiera en hel grupp baserat på dess sämsta representanter är problemet.
Att sälja kokain på krogen och gapa rasism när polisen tar dig är problemet.
Att enbart lägga all skuld eller ansvar på antingen individen, strukturerna eller kollektivet är problemet.
Att vara utsatt för orättvisa/diskriminering/rasism och använda det som ursäkt för att göra dåliga saker är problemet.

Respektera olika förutsättningar

Kolla nu vart problemet är hos dig själv och se vad du kan göra, och börja där. Innan du börjar peka och gapa på någon annan. Vi har alla fötts med olika förutsättningar, respektera det och gör det bästa du kan med det du har till hands. Det är inte så att möjligheterna inte finns, men just nu är vägen olika lång. Det är startsträckan vi nu ska jämna ut, villkoren.
För om inte vi gör det jobbet, vem ska då göra det, och när?

Expressen.se

Vakna – ni måste se både rasismen och polishatet السابق

Vakna – ni måste se både rasismen och polishatet

Health Agency: Avoid all public transport which does not have seat bookings التالي

Health Agency: Avoid all public transport which does not have seat bookings

شاركنا تعليقك